Drahotín Šulla

← Späť
Pôvodne študoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Olomouci, ktorú absolvoval v r. 1952. Do 1979 pracoval ako zememerač a melioračný technik. Od 1980 pôsobil ako fotoreportér v ČSTK, od r. 1993 v TASR v Bratislave. V počiatkoch jeho tvorby významnú úlohu zohrala senická fotoskupina Retina. Mimoriadne plodné obdobie mal v 60. rokoch, keď tvorivo experimentoval s montážou, tónovaním, dvojexpozíciou, solarizáciou alebo rozostrovaním obrazu. Spočiatku prezentoval jednotlivé fotografie. Neskôr vytváral dvojice fotografií a seriály, zvyčajne pozostávajúce zo štyroch fotografií spojených určitým dejom. Od 80. rokov využíva vo svojej tvorbe i farbu. V jeho fotografickej tvorbe sa prelínajú námety a žánre od portrétov, cez prírodné námety až po zátišia a zobrazenia vecí. Svojimi dielami oboslal 42 zahraničných a 80 domácich výstav, na ktorých získal mnohé ocenenia. V r. 2013 získal Cenu za celoživotné dielo v rámci projektu SLOVAK PRESS PHOTO.
Drahotin Sulla
Čestné uznanie
2014 - Grant Bratislavy - Čestné uznanie


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SLOVAK PRESS PHOTO, s .r. o. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, videí, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. je zakázané.
SLOVAK PRESS PHOTO © 2017
Technologickí partneri
Websuport Dynatech
Spojte sa s nami
Facebook G+ youtube Instagram