Podporte Nadáciu SLOVAK PRESS PHOTO

Vážení priaznivci fotožurnalistiky, milí priatelia,

 blíži sa termín, keď sa môžete rozhodnúť, či časť z vašich daní pôjde do štátneho rozpočtu, alebo podporíte činnosť neziskových organizácií. Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO sa aj tento rok uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania príslušného percenta z dane z príjmu za rok 2019.

 

O Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO

 Nadácia vznikla 16. 11. 2015 za účelom podpory tvorcov slovenskej obrazovej žurnalistiky, predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu, ale aj záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií.
Naším cieľom je podpora a organizovanie výstav, súťaží, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov, podpora vydávania odborných a obrazových publikácií, fotografickej tvorby, výroby relácií a filmov určených pre web a televíziu týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby, ako aj šírenie informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a o slovenských tvorcoch v zahraničí.
Nadácia má od roku 2016 priestory v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Ventúrskej 9 v Bratislave, ktoré slúžia pre potreby Galérie Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO. V týchto priestoroch bolo od roku 2016 úspešne zrealizovaných množstvo výstav, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov.

Naše doterajšie aktivity:

  • Podpora a pomoc pri organizácii súťaže a výstavy obrazovej žurnalistiky SLOVAK PRESS PHOTO,
  • Príprava a realizácia výstav slovenských fotografov, napr. Borisa Németha, Tomáša Benedikoviča, Jozefa Ondzíka, Maňa Štraucha, Soni Maletz a iných
  • Príprava a realizácia výstav popredných zahraničných fotografov v priestoroch galérie nadácie ako napr. výstava agentúry NOOR (2017), výstava Stanleyho Greena (2017), Joa Klamara (2018), Kadira von Lohuizena (2019), Jinřicha Štreita (2019), Paula Martinku (2019) a iné
  • Pomoc pri organizácii výstav popredných zahraničných fotografov ako napr. Alexandra Chekmeneva –Donbass , výstava Stanleyho Greena - Cesta na kraj Ruskej ríše, Francesca Zizolu – Neprístojný pohľad, Niny Berman - Moc a mýtus - Amerika
  • Organizácia workshop pre fotožurnalistov so svetovými ale aj slovenskými fotografmi - Stanleym Greenom (USA), Jindřichom Štreitom (ČR), Kadirom van Lohuizenom (Holandsko), Ninou Berman (USA), Maral Deghati (Francúzsko/Irán), Matúšom Zajacom (SR) a inými.

Najbližšie plánované aktivity v roku 2020:

  • tento rok plánujeme v priestoroch Galérie Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO zorganizovať niekoľko výstav slovenských fotografov a študentov, ale aj zahraničných fotografov; workshopy, prednášky a stretnutia s tvorcami obrazovej žurnalistiky;
  • viacdňový workshop pre fotografujúcich seniorov;
  • workshopy pre slovenských fotožurnalistov a študentov s talianskym dokumentárnym fotografom Ernestom Bazanom a s poľským dokumentárnym fotografom Maciekom Nabrdalikom;
  • ďalšie akcie a výstavy organizujeme v rámci podpory a pomoci pri organizovaní súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2020 atď.

 

 

Potrebné údaje o Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO:
IČO: 50057651
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Sídlo:  Björnsonova 16, 81105 Bratislava
IBAN číslo účtu: SK7702000000003607367451

Potrebné údaje o Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO:
IČO: 50057651
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Sídlo:  Björnsonova 16, 81105 Bratislava
IBAN číslo účtu: SK7702000000003607367451

Vaše percentá z dane nám pomôžu vytvárať nové príležitosti....