Nadáciu podporili

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie hlavného mesta SR Bratislava.