Program galérie

Grand Prix SLOVAK PRESS PHOTO (2012 - 2021)

Termín: 9.decembra 2021 – 10.feburára 2022

 

Výstava Grand Prix predstavuje predstavuje tvorbu držiteľov hlavnej ceny súťaže SLOVAK PRESS PHOTO za 10 rokov existencie súťaže. Fotografie mapovali aktuálne udalosti na Slovensku a vo svete v súvislosti s pandémiou, vojnovými konfliktami, rôzne sociálne témy a environmentálne problémy, sociálne a politické protesty či aktuálne športové i kultúrne udalosti. Pozrieť víťazov si môžete na : 10 rokov existencie súťaže SLOVAK PRESS PHOTO - SLOVAK PRESS PHOTO (slovak-press-photo.sk)

STAY IN TOUCH - Natália Dominiková

Termín: 24.februára do 2.apríla 2022.
Autorka: Natália Dominiková, víťazka kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a Mladý talent roka SLOVAK PRESS PHOTO 2021. Výstava je predajná a fotografie si môžete zakúpiť v Galérii SLOVAK PRESS PHOTO a podporiť tak autorku fotografií.
Séria fotografií “Stay In Touch’‘ vznikla v životnom období autorky, kedy sa snaží nájsť samú seba, analýzou rodinných vzťahov a snahy pochopenia pojmu – vzťahová väzba a jej vplyv v dospelosti. Sprevádzaná pandémiou, ktorá izolovala a zamedzovala kontakt s blízkymi, podčiarkla tak ústrednú problematiku nedostatku kontaktu, ktorá sa objavuje v inscenovaných autoportrétoch, ale aj v portrétoch autorkinej starej matky, matky a sestry. Zároveň poukazuje na subjektívne vnímanie domova a rodiny, tvorenej generáciou žien. Túto generačnú os štyroch žien približuje prostredníctvom citových väzieb, vzťahov, vzťahu k dotyku a k sebe navzájom.

Donbass - Alexander Chekmenev

Termín: 11. apríla – 11. mája 2022

Medzinárodne oceňovaný projekt ukrajinského fotografa, predajná výstava autorských fotografií. Výťažok z predaja fotografií je určený na podporu autora, jeho rodiny a priateľov na Ukrajine a z Ukrajiny.

Sieť improvizovaných podzemných uhoľných baní obklopuje región Donbasu ako pavučina, ktorá vedie pod železničnými traťami, obytnými domami, cintorínmi, obchodmi a administratívnymi budovami. Zmenili krajinu a zmenili životy. Ilegálny ťažobný priemysel vyvolal spontánny rozmach podnikania v miestnych dedinách. Vedro zemiakov stojí tri vedrá uhlia; fľaša domáceho alkoholu – vrece. Amatérska ťažba uhlia v Donbase sa stala čoraz profesionálnejšou. Bane sa sprivatizovali a rozdávali sa licencie na prieskum nových ložísk, zatiaľ čo množstvo nelegálne vykopaného uhlia dosiahlo priemyselnú úroveň.

Viac na: Predajná výstava projektu Donbass - Alexandra Chekmeneva / Chekmenev Alexander - SLOVAK PRESS PHOTO (slovak-press-photo.sk)

Dobrá voda - Miro Miklas

Termín: 17. mája 2022 – 23. júna 2022

 

Miro Miklas v sérii sociálne dokumentárnych fotografií citlivým prístupom zachytáva obrazy slovenskej dediny, ktoré rýchlo a nenávratne zanikajú. Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom sa dokáže bezprostredne a nenásilne dostať k ľuďom v zapadnutej malokarpatskej dedinke Dobrá Voda a zaznamenať premeny ich práce, voľného času a typických rituálov. Zachraňuje cenné dedičstvo, ktoré nám i našim nasledovníkom pomôže rozumieť našim koreňom a tomu, akí sme boli a ako sme žili.

Arktída- Nová Hranica: Kadir van Lohuizen a Yuri Kozyrev

Termín : 30. AUGUSTA 2022 – 21. SEPTEMBRA 2022

 

Výstava členov medzinárodnej poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2022, Kadira van Lohuizena (Holandsko, predseda poroty, NOOR) a jeho kolegu Yuriho Kozyreva (Rusko, člen poroty, NOOR) je venovaná téme následkov klimatickej zmeny a stúpania morí na ľudstvo. Vervisáž ÝSTAVY: 30. AUGUSTA 2022 O 18:00 HOD. Vajanského nábrežie, vedľa Propelera, oproti Slovenskej národnej galérii, Bratislava. BESEDA S AUTORMI: 30. AUGUSTA 2022 O 18:30 HOD. MODERUJE: SILVESTER LAVRÍK Vajanského nábrežie, vedľa Propelera, oproti Slovenskej národnej galérii, Bratislava. KURÁTORKA VÝSTAVY: JANA HOJSTRIČOVÁ

 

ARCH. NÁVRH: Ing. arch. MAREK NÉMETH
OTVÁRACIE HODINY: VÝSTAVA V EXTERIÉRI. OTVORENÉ 24/7

Bratislava na sútoku dvoch riek - Peter Korček

Termín : 13. septembra 2022 – 6. novembra 2022

 

V tomto dokumentárnom fotografickom projekte skúmam rieky Dunaj a Moravu ako neoddeliteľné súčasti Bratislavy a jej okolia. Ich stav je priamou reflexiou dlhodobej ľudskej činnosti a klimatických zmien, ktorých sme všetci svedkami: mimuloročné záplavy a tohtoročné extrémne suché leto. Na brehoch si mnohí budujú svoje dočasné či trvalejšie príbytky a ich životy sú s riekami pevne prepojené. Obe rieky tvoria zároveň prirodzenú hranicu Slovenska s Rákúskom a Českou republikou. Nie tak dávno lemovala brehy týchto riek "železná opona", ktorá nás dlhé desaťročia oddeľovala od civilizovaného západného sveta. Stopy komunistického teroru pomaly a potichu vrastajú do krajiny.

Kalendár podujatí galérie budeme priebežne aktualizovať. O prípadných zmenách budeme včas informovať.