Program galérie

Predbežný termín výstavy: 4-7/2021

Karina Golisová: Utopia

Autorka je študentkou VŠVU, víťazka súťažnej kategórie Talent roka SLOVAK PRESS PHOTO 2020. Súčasťou vernisáže v Nadácii bude aj beseda s autorkou a širokou verejnosťou na tému, ktorú spracovala autorka.

 

Cvernovka bola budovou, ktorá poskytovala ateliéry a najmä strechu nad hlavou mnohým mladým ľuďom. Miesto slobody, šťastia a komunity. Zbúranie tejto budovy znamenalo koniec jednej ťažko definovateľnej utópie – sveta, ktorý je absolútne neprenosný. Kľúčovým odkazom tejto dokumentárnej série je reflexia vplyvu spoločnosti a kapitalizmu na mladú generáciu, ktorá žije v alternatívnom spoločenskom prostredí a analýza psychologických či sociálnych dôvodov a následkov ich správania. Príznačné pre úpadok akejkoľvek spoločnosti je uprednostňovanie konceptu šťastia jedinca pred šťastím a prosperitou celku. Mnohoznačnosť individuálneho uspokojenia nevyhnutne spôsobuje stagnáciu pokroku a produktivity.

 

Viac na: https://finalisti2020.slovak-press-photo.sk/SK/sutaz-detail-foto?set=39

Predbežný termín výstavy: 5-7/2021

Maciek Nabrdalik: Nezvratní.

Výstava je koncipovaná z výpovedí a portrétov preživších holokaust. Realizácia výstavy: interiér a exteriér. K vernisáži a výstave je pripravená projekcia krátkeho filmu a kniha autora k danej téme. Súčasťou projektu bude aj bezplatný workshop s autorom.

Fotograf poľskej agentúry VII. Maciek Nabrdalik je dokumentárny fotograf žijúci vo Varšave, ktorého primárnym záujmom sú sociálne zmeny vo východnej Európe. Od roku 2010 je členom fotografickej agentúry VII. Jeho práce boli publikované a vystavené na medzinárodnej úrovni. Získal niekoľko prestížnych ocenení, medzi inými aj World Press Photo, Picture of the Year International 2011, 2013, 2017), NPPA The Best of Photojournalism (2010, 2011, 2012) a mnoho iných.

 

Viac na: http://www.nabrdalik.com/index.php?page=stories&subPage=menu/stories/theirreversible.php

Predbežný termín výstavy: 8/2021

Kadir Van Lohuizen: Stúpanie morí. Kam pôjdeme?

Fotografický súbor skúma dôsledky stúpania morských hladín na ľudstvo. Následkom klimatických zmien ľadovce na celom svete ustupujú a ľad v Grónsku a v Antarktíde sa topí zrýchleným tempom. Erózia pobreží, záplavy a čoraz častejšie vlnobitia na pobreží spôsobujú, že ľudia musia utekať zo svojich domovov. Malo by sa ľudstvo začať pripravovať na svoje najväčšie presídlenie v jej doposiaľ známej histórii?

 

Výstava fotografií bude pozostávať z 2 častí. Prvá časť autorovej tvorby bude vystavená v interiéri a na nádvorí Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO (Zichyho palác), druhá časť tvorby bude vystavená v exteriéri. V exteriéri bude výstava prezentovaná prostredníctvom inovatívnej inštalácie a kreatívneho riešenia železnej konštrukcie. Súčasťou projektovej aktivity bude stretnutie a beseda s autorom na danú tému. Pri organizácii tejto projektovej aktivity plánujeme spoluprácu s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku. Počas výstavy v exteriéri bude organizované aj premietanie tematických filmov a tiež diskusie so zástupcami neziskového sektora v oblasti ochrany prírody (Broz, Greenpeace...).

 

Autor je zahraničným členom poroty súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO, členom Nadácie World Press Photo a zakladajúci členom agentúry NOOR.

 

Viac na: https://www.noorimages.com/lok-where-will-we-go

Predbežný termín výstavy: 10-12/2021

Výber SLOVAK PRESS PHOTO.

Výstava bude koncipovaná z víťazných fotografií súťaže a následnej výstavy novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO za posledných desať rokov, ktoré odzrkadľujú dôležité témy a udalosti v krajine. Súčasťou projektu budú besedy a stretnutia s autormi na danú tému. Výstava sa bude konať v interiéri a exteriéri.

Kalendár podujatí galérie budeme priebežne aktualizovať. O prípadných zmenách budeme včas informovať.