Kontakt

Kontaktujte nás

Poštová adresa:
SLOVAK PRESS PHOTO, P. O. BOX 5, 810 00 Bratislava

E-mail:
info@slovak-press-photo.sk

Osobný kontakt:
Kancelária a galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. posch.
Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Hodiny pre verejnosť:
utorok: 13,00h - 17,00h
streda: 13,00h - 17,00h
štvrtok: 13,00h  - 18,00h
každá prvá a posledná sobota v mesiaci: 13,00h - 18,00h

Napíšte nám