Kontakt

Kontaktujte nás

Poštová adresa:
SLOVAK PRESS PHOTO, P. O. BOX 5, 810 00 Bratislava

E-mail:
info@slovak-press-photo.sk

Osobný kontakt:
Kancelária a galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. posch.
Ventúrska 9
811 01 Bratislava
Hodiny pre verejnosť: streda od 13,00h do 17,00h a štvrtok od 13,00h do 17,00h

Napíšte nám