Vizualizácia klimatickej krízy

Intenzívny workshop na tému „Vizualizácia klimatickej krízy“ 21. – 24. novembra 2022, Bratislava, Slovensko

V Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO sa konal od 21.11. do 24 11.2022 Workshop pre krajiny V4 pod vedením Kadira van Lohuizen /Hol./ a Esther Horvath/Hu./. Témou medzinárodného workshopu bola klimatická kríza. Na workshope sa zúčastnilo 12 fotografov z krajín V4, ktorí budú po workshope pokračovať vo svojich vizuálnych príbehoch. Workshop sa realizoval s finančnou podporou Holandského veľvyslanectva na Slovensku.

Vzdelávanie a výstava

V Bratislave sa konal od 21. 11. až do 24. 11. 2022 workshop Vizualizácie klimatickej krízy v spolupráci so SLOVAKPRESSPHOTO!

Záverečný deň workshopu prebehol za účasti holandskej veľvyslankyne Gabrielly Sancisi, ktorej účastníci prezentovali svoje práce.

Comeback session

V Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO sa v rámci medzinárodného projektu Vizualizácia klimatickej krízy, konalo 14. a 15.6. 2023 posledné stretnutie – COMEBACK SESSION fotografov/iek a ich mentora Kadir van Lohuizen.

Elektronická výstava: Vizualizácia klimatickej krízy 2023 - 2024

Klimatická kríza je najväčšou výzvou, akej ľudstvo kedy čelilo. Krehká rovnováha sa rozpadla a spustila sériu reťazových udalostí, ktorých rozsah ešte len pochopíme. Keďže sme svedkami zintenzívňovania krízy, musíme sa zmieriť so skutočnosťou, že zložitosť veci samotnej podčiarkuje veľmi jednoduchý fakt: zmena je jedinou cestou vpred. Prijatie, adaptácia a zmiernenie udalostí okolo nás sú našimi jedinými šancami na prosperitu v neistej budúcnosti.

Výstava Vizualizácia klimatickej krízy – Vajanského nábrežie, Bratislava

Výstava bola otvorená do 31.7.2023 na Vajanského nábreží v Bratislave.

Výstava Vizualizácia klimatickej krízy – Hotel Devín, Bratislava

Výstava sa konala od 1.8. do 31.8.2023 na terase hotela Devín, Riečna 162, Bratislava.

Výstava Vizualizácia klimatickej krízy – Budapešť

Výstava sa konala 21.8.2023 do 5.11.2023 v Magyar Nemzeti Múzeum /H-1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16/ kde bola nainštalovaná pred jeho budovou.

Výstava Vizualizácia klimatickej krízy – Praha

Výstava sa konala 24.11.2023 do 31.01.2024 na Slunečním náměstí, Praha.

Výstava Vizualizácia klimatickej krízy – Varšava

Výstava sa koná 10.4.2024 do 31.05.2024.
Nájdete ju vo Varšave PAP Center 6/8 Bracka St.