O súťaži

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava fotografií, ktorá predstavuje nezávislé a autentické obrazové svedectvo života, ako ho vidia novinári zo Slovenska a východnej Európy. Cieľom súťaže a výstavy je umožniť verejnosti stať sa svedkami udalostí a javov predchádzajúceho roka.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky ako dôležitého komunikačného média a vizuálneho umenia, okrem toho podporovať, propagovať a motivovať fotožurnalistov na Slovensku, vytvoriť platformu pre konfrontáciu diel slovenských autorov a autorov z okolitých krajín, ako aj podporovať prácu mladých fotografov a študentov.

Prinášame aktuálne témy pre návštevníkov a budujeme archív slovenskej novinárskej fotografie. Vzdelávame divákov, pretože každá jedna fotografia má výpovednú hodnotu. Ďalšou našou snahou je ponúknuť vizuálny zážitok bez akéhokoľvek vstupného. Kľúčový je práve verejný priestor, kde sme v minulom roku umiestnili výstavu víťazných fotografií. Na základe skúseností sme si overili, že je to priestor kde prechádza veľké množstvo ľudí počas dňa, ktorí sú návštevníkmi výstavy vo verejnom priestore. Divák tak má možnosť byť svedkom udalostí a javov za posledný rok, čo ho núti zamyslieť sa. Chceme občanom nielen Bratislavy a aj návštevníkom dať prístup ku kultúre a poskytnúť všetkým rovnaké možnosti. Dávame priestor na zapojenie kultúrne vylúčených skupín obyvateľstva.

SLOVAK PRESS PHOTO a partneri projektu pozývajú fotografov, žurnalistov zo Slovenskej republiky a z krajín V4 a Ukrajiny na účasť v 12. ročníku súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Mateja Vagača.