Podporte Nadáciu SLOVAK PRESS PHOTO

Darujte nám 2% z dane

Vaše percentá z dane nám pomôžu vytvárať nové príležitosti a aktivity, a hlavne možnosť pre nás pokračovať a udržať galériu Nadácie Slovak Press Photo.

 

Tlačivá potrebné k darovaniu 2%
z dane z príjmu:

 

Potvrdenie o zaplatení dane 2%
zo závislej činnosti (PDF)

Oznam zamestnávateľa k 2% (DOCX)

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby (PDF)

Podporte nás sumou prevodom na účet

IBAN číslo účtu nadácie:
SK7702000000003607367451

 

Môžete nám pomôcť aj priamym vkladom, sumou, ktorú uznáte za vhodnú, aby mohla naša galéria ďalej fungovať. Výstavy a aktivity realizujeme z našich súkromných zdrojov a vďaka pomoci našich podporovateľov.

Podporte nás cez Darujme.sk

Môžete nám pomôcť aj priamym vkladom, sumou, ktorú uznáte za vhodnú, aby mohla naša galéria ďalej fungovať. Výstavy a aktivity realizujeme z našich súkromných zdrojov a vďaka pomoci našich podporovateľov.

Vážení priaznivci, milí priatelia, fotografi a fotografky, blíži sa termín, keď sa môžete rozhodnúť, či časť z vašich daní pôjde do štátneho rozpočtu, alebo podporíte činnosť neziskových organizácií. Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO sa aj tento rok uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania príslušného percenta z dane z príjmu za rok 2023.

O Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO

Nadácia vznikla 16. 11. 2015 za účelom podpory tvorcov slovenskej obrazovej žurnalistiky, predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu, ale aj záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií.
Naším cieľom je podpora a organizovanie výstav, súťaží, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov, podpora vydávania odborných a obrazových publikácií, fotografickej tvorby, výroby relácií a filmov určených pre web a televíziu týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby, ako aj šírenie informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a o slovenských tvorcoch v zahraničí.
Nadácia má od roku 2016 priestory v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Ventúrskej 9 v Bratislave, ktoré slúžia pre potreby Galérie Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO. V týchto priestoroch bolo od roku 2016 úspešne zrealizovaných množstvo výstav, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov.

Naše doterajšie aktivity

Podpora a pomoc pri organizácii súťaže a výstavy obrazovej žurnalistiky SLOVAK PRESS PHOTO,

 

Príprava a realizácia výstav slovenských fotografov, napr. Borisa Németha, Tomáša Benedikoviča, Jozefa Ondzíka, Maňa Štraucha, Soni Maletz , Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca, Andreja Balca, Mira Miklasa, Petra Korčeka, Mateja Kalinu,

 

Príprava a realizácia výstav popredných zahraničných fotografov v priestoroch galérie nadácie ako napr. výstava agentúry NOOR (2017), výstava Stanleyho Greena (2017), Joa Klamara (2018), Kadira von Lohuizena (2019), Jinřicha Štreita (2019), Paula Martinku (2019)Kadra van Lohuizen a Yuriho Kozyreva, Macieka Nabrdalika( 2021),Kadira van Lohuizen a Yuriho Kozyreva (2022) a iné,

 

Pomoc pri organizácii výstav popredných zahraničných fotografov ako napr. Alexandra Chekmeneva –Donbass , výstava Stanleyho Greena - Cesta na kraj Ruskej ríše, Francesca Zizolu – Neprístojný pohľad, Niny Berman - Moc a mýtus – Amerika,

 

Organizácia workshop pre fotožurnalistov so svetovými ale aj slovenskými fotografmi - Stanleym Greenom (USA), Jindřichom Štreitom (ČR), Kadirom van Lohuizenom (Holandsko), Ninou Berman (USA), Maral Deghati (Francúzsko/Irán), Macieka Nabrdalika z agentúry VII (PL) a inými.

 

Medzinárodný projekt Vizualizácia klimatickej krízy pre krajiny V4 od roku 2022, ktorý pokračoval aj v roku 2023 záverečným stretnutím a vyvrcholil výstavou, ktorá bola v roku 2023 v Bratislave, Budapešti, Prahe a vo Waršave (2024)

Najbližšie plánované aktivity v roku 2024

tento rok plánujeme v priestoroch Galérie Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO zorganizovať niekoľko výstav slovenských fotografov a študentov, ale aj zahraničných fotografov; workshopy, prednášky a stretnutia s tvorcami obrazovej žurnalistiky;

 

viacdňový workshop pre fotografujúcich seniorov;

 

tábor pre žiakov základných škôl v mesiaci júl/mladí fotografi a fotožurnalisti;

 

workshopy pre slovenských fotožurnalistov a študentov so zahraničným fotožurnalistom a editorom;

 

workshop pre filmárov a fotografov s lektorom zo zahraničia;

 

ďalšie akcie a výstavy organizujeme v rámci podpory a pomoci pri organizovaní súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2024 atď.

Podporte nás

Potrebné údaje o Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO:

IČO:
50057651

 

Právna forma:
Nadácia

 

Obchodné meno (názov):
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO

 

Sídlo:
Björnsonova 16, 81105 Bratislava

 

IBAN číslo účtu:
SK7702000000003607367451