O nás

Zámerom projektu SLOVAK PRESS PHOTO je priblíženie nezávislého a autentického svedectva o živote a dianí v spoločnosti prostredníctvom vizuálneho umenia - fotografie - tak, ako ho vidia fotožurnalisti zo Slovenska a z východnej Európy, ktorí prihlásili svoju tvorbu do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO. Na predmetnú súťaž nadväzuje výstava a projektové aktivity Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO. Cieľom predkladaného projektu je realizácia aktivít nekomerčného charakteru a podujatí zameraných na vzdelávanie; rozširovanie povedomia o domácej a medzinárodnej fotografickej tvorbe; networking profesionálnych a neprofesionálnych fotografov a tiež študentov fotografie, marketingovej komunikácie a žurnalistiky; rozširovanie publika spomedzi odbornej a laickej verejnosti. Oslovenými aktérmi projektových aktivít sú finalisti a víťazi súťažných kategórií SLOVAK PRESS PHOTO, ako aj slovenskí a zahraniční autori so autorskými aktivitami. Hlavné projektové aktivity tvoria organizovanie autorských výstav, workshopov, diskusií a podujatí zameraných na vzdelávanie. S ohľadom na ochranu životného prostredia a náš záujem o inklúziu čo najširšieho publika do projektových aktivít, je našou ambíciou realizovať čo najviac projektových aktivít v exteriéri - vo verejnom priestore, resp. v online/hybridnom priestore (virtuálna prehliadka výstav, organizácia online workshopov a pod.).

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO vznikla v roku 2015 za účelom podpory slovenskej obrazovej žurnalistiky a tvorby predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov, videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu. Jej hlavnou činnosťou je podpora a organizovanie výstav, súťaží a festivalov, kultúrnospoločenských podujatí, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov, ako aj podpora vydávania odborných a obrazových publikácií, výroby relácií a filmov určených na web a pre televíziu. Cieľom jej aktivít je aj spolupráca so školami, popularizácie fotografie ako umeleckej činnosti medzi odbornou aj laickou verejnosťou, šírenie povedomia a informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a o slovenských tvorcoch v zahraničí a zahraničných tvorcoch na Slovensku. Súčasťou činnosti nadácie je prevádzkovanie Galérie SLOVAK PRESS PHOTO, Zichyho palác - Ventúrska 9, Bratislava. Od svojho vzniku nadácia zorganizovala viac ako 30 autorských výstav uznávaných slovenských a zahraničných fotografov, ktoré mali výraznú propagáciu, medializáciu a návštevnosť. Nadácia taktiež zorganizovala niekoľko desiatok workshopov a diskusií na tému fotografie a fotografickej tvorby, ale aj na rôzne celospoločenské témy akými sú napríklad ochrana životného prostredia a klimatická zmena. Nadácia každoročne spoluorganizuje súťaž a následnú výstavu novinárskej fotografie so slovenským a medzinárodných presahom SLOVAK PRESS PHOTO. Jej cieľom je zachytiť a sprostredkovať odbornej a širokej verejnosti udalosti posledného roka tak, ako ich zachytili autori v jednotlivých súťažných kategóriách (aktualita, každodenný život, svet umenia, šport a pod.). Priestor dostávajú aj mladí ľudia a študenti, pričom každoročne sa vyhlasuje aj Talent roka. Jednou zo súťažných kategórií je aj Grant Bratislavy, vďaka ktorému jeho víťaz získa finančnú podporu a možnosť organizácie autorskej výstavy fotografií dokumentujúcich premeny Bratislavy.

Správca nadácie:
Jana Garvoldtová

 

Správna rada nadácie:
Zora Szomolányiová, Martin Franc, Patrik Zeman

 

Umelecká rada:
Peter Zentko,

 

Revízor:
Štefan Šramko

 

Zakladateľ nadácie:
spoločnosť SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o.

 

Nájdete nás v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Kontakt

Poštová adresa:
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16
811 05 Bratislava
slovakpressphoto@gmail.com
info@slovak-press-photo.sk
IČO: 50057651

Osobný kontakt:
Kancelária a Galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. posch.
Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Hodiny pre verejnosť:
utorok: 13,00h - 17,00h
streda: 13,00h - 17,00h
štvrtok: 13,00h - 18,00h
každá prvá a posledná sobota v mesiaci:
13,00h - 18,00h

Podporte nás