Úvodná tlačová konferencia

subtitle

Spustenie 7. ročníka súťaže na tlačovej konferencii na pôde Magistrátu hl. mesta