Nadácia

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO vznikla 16.11.2015 za účelom podpory slovenskej obrazovej žurnalistiky a tvorby predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu, ale aj záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií. Jej hlavnou náplňou je podpora a organizovanie výstav, súťaží a festivalov, kultúrno-spoločenských podujatí, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov, podpora vydávania odborných a obrazových publikácií, výroby relácií a filmov určených pre web a televíziu týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby, spolupráca so školami, ako aj šírenie informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a o slovenských tvorcoch v zahraničí.

 

 

Správca nadácie: Jana Garvoldtová
Správna rada nadácie: Zora Szomolányiová, Martin Franc, Patrik Zeman
Umelecká rada: Peter Zentko, Ivan Jakubovský
Revízor: Štefan Šramko

Zakladateľom nadácie je spoločnosť SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o.

Nájdete nás v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

 

Kontakt

Poštová adresa:
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16
811 05 Bratislava
slovakpressphoto@gmail.com
info@slovak-press-photo.sk
IČO: 50057651

Osobný kontakt:
Kancelária a Galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. posch.
Ventúrska 9
811 01 Bratislava
Hodiny pre verejnosť:
utorok: 13,00h - 17,00h
streda: 13,00h - 17,00h
štvrtok: 13,00h  - 18,00h
každá prvá a posledná sobota v mesiaci: 13,00h - 18,00h

Môžete nás podporiť

IBAN: SK7702000000003607367451
BIC: SUBASKBX