Dňa 13.9.2022 sa konala vernisáž výstavy fotografií Petra Korčeka – Bratislava na sútoku dvoch riek Dunaj a Morava

Peter Korček : Bratislava – mesto na sútoku dvoch riek

V tomto dokumentárnom fotografickom projekte skúmam rieky Dunaj a Moravu ako neoddeliteľné súčasti Bratislavy a jej okolia. Ich stav je priamou reflexiou dlhodobej ľudskej činnosti a klimatických zmien, ktorých sme všetci svedkami: minuloročné záplavy a tohtoročné extrémne suché leto.

Na brehoch si mnohí budujú svoje dočasné, či trvalejšie príbytky a ich životy sú s riekami pevne prepojené. Obe rieky tvoria zároveň prirodzenú hranicu Slovenska s Rakúskom a Českou republikou.

Nie tak dávno lemovala brehy týchto riek železná opona, ktorá nás dlhé desaťročia oddeľovala od civilizovaného západného sveta. Stopy komunistického teroru pomaly a potichu vrastajú do krajiny.

Peter Korček (1980) je fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesijne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje na Slovensku aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

Foto: Desana Dudášová