Fotoreportáž zo slávnostného vyhlasovania výsledkov SLOVAK PRESS PHOTO