Grant Bratislava v 9. ročníku súťaže SLOVAK PRESS PHOTO získala Jana Šantavá

Grant Bratislavy za rok 2020 získala Jana Šantavá s projektom Bratislava - mesto nových začiatkov.

 

Ročné štipendium magistrátu hlavného mesta Bratislava udelil primátor hlavného mesta, Matúš Vallo, fotografke Jane Šantavej, na projekt s názvom Bratislava – mesto nových začiatkov. Po ročnom fotografovaní bude jej projekt (min. 30 fotografií) vystavený v rámci výstavy súťaže budúci rok.

Grant Bratislavy je už tradične súčasťou súťaže SLOVAK PRESS PHOTO a je vyhlasovaný a podporovaný Magistrátom hlavného mesta. Fotografie projektov grantu sú vizuálnym archívom Bratislavy a dokumentujú život v meste počas uplynulých rokov.