Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravila workshop so Stanleym Greenom

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravila workshop so Stanleym Greenom (USA), fotografom agentúry NOOR, ktorý bol venovaný dokumentárnej fotografii, proti stereotypom vo fotografii a etickým hraniciam zobrazovania. Workshop sa uskutočnil v Senci – Slnečné jazerá v dňoch od 21. do 23. októbra 2016. Partnerom podujatia bol penzión LOBSTER.
Foto: Laura Wittek, Milan Illík