Nina Berman Workshop

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO v spolupráci s Nadáciou otvorenej
spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Ninou Berman (USA),
fotografkou agentúry NOOR, venovaný dokumentárnej fotografii, etickým
hraniciam zobrazovania a stratégiám aktivizmu v médiách na podporu menšín.
Workshop sa uskutoční v priestoroch Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO,
Ventúrska 9, Zichyho palác, Bratislava, od 25. do 26. júna 2017.

 

WORKSHOP

2-dňový workshop pre 10 až 15 fotografov sa uskutoční pod vedením
renomovanej fotografky z agentúry NOOR Ninou Berman, profesorkou
na Columbia University. Workshop bude pozostávať z intenzívnej
skupinovej komunikácie na témy:
• editácia (výber) fotografií,
• grafická úprava fotografií a práca s fotografiou,
• grafický dizajn a zalamovanie,
• práca s portfóliami účastníkov,
• tvorivé diskusie,
• praktické fotografovanie na zadanú tému a následná
práca s nafotenými snímkami,
• stratégie aktivizmu v médiách na podporu menšín.
Fotografi si budú na workshope vymieňať skúsenosti, naučia sa pracovať
so svojimi portfóliami, získajú zručnosti pri výbere fotografií a rozvíjaní tém,
ako aj pri úprave fotografií a práci s fotografiami. Workshop bude zahŕňať
intenzívnu komunikáciu s fotografmi na rôzne témy s praktickou časťou
– fotografovaním na zadanú tému. Je to jedinečná príležitosť naučiť sa, ako
podávať pôsobivé príbehy, rozvíjať osobné videnie a získať nové poznatk,
a kontakty v neformálnom interaktívnom prostredí.
Workshop je určený najmä pre profesionálnych fotografov a študentov
zaoberajúcich sa reportážnou a dokumentárnou fotografiou a editorov.
Workshop bude prebiehať v angličtine.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA

25. 6. 2017 – 09.00 – 18.00 hod
• stretnutie účastníkov workshopu v priestoroch Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
na Ventúrskej 9 v Bratislave, registrácia o 9.00 hod
• celodenný workshop – teória fotografovania + prax
26. 6. 2017 – 9.00 – 18.00 hod
• celodenný workshop, ukončenie vo večerných hodinách
Obedy formou bufetu.

 

POPLATOK

Poplatok za účasť na workshope je 135 eur, poplatok pre študentov je 25 eur.
Poplatok účastník uhradí prevodom na účet do 23. 06. 2017. Kto nestihne do
daného dátumu zaplatiť, môže účastnícky poplatok uhradiť osobne
v nedeľu 25. 6. 2017 v kancelárii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
na Ventúrskej 9 v Bratislave.
IBAN:SK7702000000003607367451 BIC: SUBASKBX
Do predmetu uveďte svoje meno a priezvisko.
Cena workshopu je dotovaná Nadáciou SLOVAK PRESS PHOTO
a Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Na workshop je potrebné si priniesť portfólio vašich fotografií:
• minimálne 3 fotografické série, maximálne
5 fotografických sérií (min. 10 záberov na sériu)
• krátky opis každej série (max. 100 slov).
• notebook

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlášky zasielajte na mailovú adresu: info@archiv.slovak-press-photo.sk
do 23. 6. 2017 (piatok), s uvedením predmetu správy: „Workshop Nina Berman“.

K prihláške je potrebné priložiť:
• vaše kontaktné údaje
• informáciu o skúsenostiach s fotografiou, vrátane vzdelania/školení a praxe
• doklad o zaplatení registračného poplatku

Na workshop je potrebné si priniesť:
• portfólio vašich fotografií – minimálne 3 a maximálne 5 fotografických
sérií (min. 10 záberov na sériu)
• krátky opis každej série
• notebook a fotoaparát
Organizátori si vyhradzujú právo vybrať účastníkov spomedzi uchádzačov,
ak ich počet prekročí stanovenú hranicu.
Ďalšie inštrukcie budú vybraným účastníkom oznámené pred začiatkom podujatia.
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte:

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16, 811 05 Bratislava
slovakpressphoto@gmail.com
info@archiv.slovak-press-photo.sk