Pozvánka na výstavu laureátov World Press Photo z Ruska a Sovietskeho zväzu 1956 – 2013

Dňa 5. decembra 2014 sa v priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu otvorila výstavy súboru fotografií víťazov medzinárodnej súťaže World Press Photo z Ruska a Sovietskeho zväzu za jej históriu od r. 1956 do r. 2014. Výstava je pripravená v rámci kultúrneho projektu RUSS PRESS PHOTO a organizovaná v spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO.

Ocenenie v súťaži World Press Photo znamená dosiahnuť najvyššie uznanie v novinárskej fotografii. Súbor 540 vystavených fotografických prác od 120 autorov je tak ukážkou úspechov ruských fotografov vo svetovej aréne novinárskej fotografie.

Väčšina fotografií nie sú širokej verejnosti známe, keďže boli vyhotovené za čias Sovietskeho zväzu, keď informačné technológie neboli na takej vysokej úrovni ako dnes a fotografia bola veľmi špecifickým oborom.

Celkový súbor vystavených fotografií predstavuje jedinečnú kroniku života a histórie Ruska a bývalého Sovietskeho zväzu. Zobrazuje hlavné dejinné udalosti a portréty ruských osobností za uplynulé polstoročie, prvú cestu človeka do vesmíru, radikálne politické a ekonomické zmeny koncom 90. rokov, výnimočné športové úspechy, ako aj významné úspechy v oblasti vedy a kultúry.

V rámci výstavy bude predstavený aj exkluzívny fotoalbum s uceleným súborom fotografií a s pôvodnými textami od autorov. Ponúka celú históriu účasti ruských a sovietskych fotografov v súťaži World Press Photo.

RUSS PRESS PHOTO je nezisková organizácia a nezávislý kultúrny projekt, ktorého cieľom je okrem presadzovania, podpory ruskej školy fotožurnalizmu a uchovania tradície ruskej fotografie aj odkrývanie histórie a tvorba archívu súčasnej novinárskej fotografie v Rusku.

Projekt Laureáti World Press Photo z Ruska a Sovietskeho zväzu 1956 – 2014 je považovaný za jeden z najambicióznejších a najúspešnejších projektov organizácie. Rovnomenná výstava už bola predstavená v desiatich  ruských veľkomestách, na piatich medzinárodných fotofestivaloch a v r. 2013 začala putovať po európskych hlavných mestách. V Bratislave si verejnosť môže výstavu pozrieť od 6. 12. do 31. 12. 2014. Vernisáž výstavy sa konala za prítomnosti riaditeľa RUSS PRESS PHOTO Vasilija Prudnikova a viacnásobného víťaza World Press Photo Sergeja Kivrina.