S veľkým poľutovaním vám oznamujeme, že dnes ráno nás navždy opustil náš priateľ a podporovateľ Stanley Greene.

S veľkým poľutovaním vám oznamujeme, že dnes ráno nás navždy opustil náš priateľ a podporovateľ Stanley Greene. Navždy zostaneš v našich srdciach.