Slávnostný večer 9. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO

Slávnostný večer 9. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO, ktorý sa konal dňa 2.12.2020, si môžete pozrieť zo záznamu na: