Slávnostný večer a vernisáž výstavy očami vynikajúceho fotografa Jozefa Ondzíka.