Tlačová správa: 12. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

Bratislava, 21. septembra 2023 – Do súťaže sa prihlásilo 151 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny, ktorí spolu zaslali 1495 fotografií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO, spojené s vernisážou výstavy víťazných prác na Hviezdoslavovom námestí, sa uskutoční dnes podvečerných hodinách v Primaciálnom paláci.

Do súťaže sa zaregistrovalo 151 fotografov, ktorí spolu zaslali 1495 fotografií z toho 152 sérií. Z Poľska sa prihlásilo 11 fotografov, z Maďarska 8, z Českej republiky 11 a 17 fotografov z Ukrajiny. Medzi finalistami sú 3 Ukrajinskí fotografi, 4 Maďarskí, 3 z Poľska a 2 z Čiech. Najpodstatnejším faktom, je, že sa prihlásili fotografi, ktorí pracujú pre medzinárodné agentúry a majú mnoho ocenení za svoju prácu. Tento rok nás prekvapil v dobrom slova zmysle vo všetkom. ,,Teší nás množstvo a kvalita prihlásených fotografií. Je veľmi dôležité, že sa prihlásili aj fotografi z Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny, ktorí poslali množstvo fotografií a postupne rastieme a z našej súťaže sa stáva kvalitný medzinárodný projekt.“, zhodnotila počet prihlásených fotografov a ich súťažných prác riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Jana Garvoldtová. Je pre nás nesmiernou cťou, že mnohí z nich sú víťazmi rovnakej súťaže vo svojich krajinách.

Medzi súťažnými prácami dominovali témy tragických udalostí, ktoré výrazne rezonovali v minulom roku v celej našej spoločnosti a stali sa tak nezmyselným a nepochopiteľným mementom nenávisti jednotlivca voči skupine ľudí. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť v medzinárodných kategóriách Každodenný život, Dlhodobý dokument, a Príroda a životné prostredie ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.

Tohtoročná porota bola v zložení: Maral Deghati (predsedkyňa poroty, Getty Images, Francúsko), Espen Rasmussen – fotograf (agentúra VII, Nórsko), Alexander Chekmenev – fotograf, Ukrajina, Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň aj garantom projektu.

Porota k víťaznej fotografii GRAND PRIX povedala: „Cenu sme udelili podľa kvality fotografie v kategórii Reportáž/zo série/ s názvom Protest pre Matúša a Juraja bola vybraná jedna fotografia s názvom-Kričiaci a plačúci aktivisti, ktorú vybrala porota ako víťaznú aj s ohľadom na vplyv, ktorý má táto téma na život spoločnosti na Slovensku. Aj na Slovensku je evidentný celosvetový trend nástupu novej generácie fotografov, ktorých pohľad a vnímanie reality bežných dní je značne odlišná od toho, na čo ste doteraz boli zvyknutí“.

Grand Prix, po prvý krát vyhrala žena-fotografka Dorota Holubová, ktorá sa venuje téme LGBTI+ komunity už niekoľko rokov. Je signálom objektivity a nezávislosti medzinárodnej poroty, ako aj indíciou, že nielen etablovaní fotožurnalisti z veľkých vydavateľských domov majú šancu na úspech a výhru, ale aj voľní fotografi“, doplnila riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

Osobitnú cenu, Grant Bratislavy 2023, získal projekt - Bratislavské Jazerá, od Branislava Račka. Témou tohtoročného Grantu Bratislava je "Bratislava -klimatická kríza".

Autor projektu:,, Klimatická zmena znamená pre obyvateľov Bratislavy väčšie množstvo tropických dní, ako boli v minulosti zvyknutí. Keď teplota stúpne výrazne nad 30 stupňov, všetci rozmýšľame, kde sa schladiť. Bratislava má, oproti ostatným metropolám veľkú výhodu, a to najmä v počte jazier, ktoré sa tu nachádzajú. Niektoré vynikajú možnosťou na kúpanie, iné majú športovú infraštruktúru a množstvo zelene v okolí“ Víťaz získava 2 000,- EUR na ročný projekt zameraný na nafotenie zmien v Bratislave. Výstava fotografií víťaza minuloročného projektu Grant Bratislavy 2022, Tomáša Hrivňáka, na tému Verejný priestor, bude bezplatne prístupná od 21. septembra 2023 do 31. októbra 2023.

Výstava finalistov a víťazov 12.ročníka SLOVAK PRESS PHOTO na Hviezdoslavovom námestí bude od 21.9. do 31.10.2023 bezplatne prístupná 24/7