Tlačová správa: Tohtoročný 12. ročník SLOVAK PRESS PHOTO pozná svojich víťazov

V Bratislave 21.8.2023 – Niekoľkodňové hodnotenie medzinárodnej poroty prinieslo víťaza hlavnej ceny Grand Prix 12. ročníka SLOVA PRESS PHOTO, ako aj víťazov jednotlivých súťažných kategórií.

 

V dňoch 19. – 20. augusta 2023 hodnotila medzinárodná 5-členná porota súťažné fotografie a rozhodla tak o víťazných fotografiách aktuálneho ročníka súťaže novinárskej fotografie. Tohtoročná porota bola v zložení: Maral Deghati (predsedkyňa poroty, Getty Images, Francúsko), Espen Rasmussen – fotograf (agentúra VII, Nórsko), Alexander Chekmenev – fotograf, Ukrajina, Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň aj garantom projektu.

 

Do súťaže sa zaregistrovalo 151 fotografov, ktorí spolu zaslali 1495 fotografií z toho 152 sérií. Z Poľska sa prihlásilo 11 fotografov, z Maďarska 8 ,z Českej republiky 11 a 17 fotografov z Ukrajiny. Tento rok nás prekvapil v dobrom slova zmysle vo všetkom. ,,Teší nás množstvo a kvalita prihlásených fotografií. Samozrejme je veľmi dôležité, že sa prihlásili aj fotografi z Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny, ktorí poslali množstvo fotografií a postupne rastieme a z našej súťaže sa stáva kvalitný medzinárodný projekt.“,
zhodnotila počet prihlásených fotografov a ich súťažných prác riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Jana Garvoldtová. Je pre nás nesmiernou cťou, že mnohí z nich sú víťazmi rovnakej súťaže vo svojich krajinách.

 

Medzi súťažnými prácami dominovali témy tragických udalostí, ktoré výrazne rezonovali v minulom roku v celej našej spoločnosti a stali sa tak nezmyselným a nepochopiteľným mementom nenávisti jednotlivca voči skupine ľudí. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť v medzinárodných kategóriách Každodenný život, Dlhodobý dokument, a Príroda a životné prostredie ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.

 

Porota k víťaznej fotografii povedala: „Cenu sme udelili podľa kvality fotografie v kategórii Reportáž/zo série/ s názvom Protest pre Matúša a Jakuba bola vybraná jedna fotografia s názvom-Kričiaci a plačúci aktivisti, ktorú vybrala porota ako víťaznú aj s ohľadom na vplyv, ktorý má táto téma na život spoločnosti na Slovensku. Aj na Slovensku je evidentný celosvetový trend nástupu novej generácie fotografov, ktorých pohľad a vnímanie reality bežných dní je značne odlišná od toho, na čo ste doteraz boli zvyknutí“.

 

Víťazstvo hlavnej ceny Grand Prix, ktorá poputuje do rúk mladej fotografky. Po prvý krát vyhrala hlavnú cenu fotografka, ktorá sa venuje téme LGBTI+ komunity už niekoľko rokov. Je signálom objektivity a nezávislosti medzinárodnej poroty, ako aj indíciou, že nielen etablovaní fotožurnalisti z veľkých vydavateľských domov majú šancu na úspech a výhru, ale aj voľní fotografi“, doplnila riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

 

Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2023 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Na následnej výstave vo verejnom priestranstve  Hviezdoslavovho námestia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií v termíne 21.9.2023 až 31.10.2023.

 

Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 9 súťažných kategóriách: https://slovak-press-photo.sk/sutazne-kategorie,

 

V tomto roku boli č medzinárodné kategórie. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, tento rok je jeho témou „Bratislava – Klimatická kríza“. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka. A po ukončení výstavy 12.ročníka SLOVAK PRESS PHOTO aj cenu diváka.