Fotograf Kadir van Lohuizen: Severný pól nebude existovať, to biele miesto zmizne

Kadir van Lohuizen začínal fotografovaním konfliktov a katastrof. Dnes sa venuje najmä environmentálnym témam. V Bratislave Holanďan predstaví dva fotografické projekty – jeden o stúpajúcich hladinách oceánov, druhý o tom, ako narábame s odpadom.