Slovak Press Photo spoznalo víťazov. Pozrite si ocenené fotografie (kultura.sme.sk)