Tváre ľudí, ktorí prežili holokaust: Priblíži vám ich fotografická výstava M.Štraucha

Galéria Nadácie Slovak Press Photo v Bratislave sprístupnila verejnosti fotografickú výstavu Tváre života. Jej autor Maňo Štrauch prezentuje portréty ľudí, ktorí prežili holokaust.