Workshop s dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom

WORKSHOP S DOKUMENTÁRNYM FOTOGRAFOM MATÚŠOM ZAJACOM

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO Vás pozýva na workshop s dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom.

Matúš Zajac je dlhoročný pedagóg a najvýraznejšia osobnosť sociálneho dokumentu na Slovensku. Ako kurátor spolupracuje s rôznymi galériami a ako editor pracoval vo viacerých magazínoch. Vydal tri autorské knihy a pravidelne spolupracuje s vydavateľstvami na knižných publikáciách. Vystavuje doma aj v zahraničí. Momentálne realizuje rozhovory so svetovou špičkou dokumentárnej fotografie pre magazín dofoto, ktorého je zároveň garantom. Jeho žiaci sa pravidelne umiestňujú na rôznych súťažiach a publikujú či vystavujú svoju tvorbu.

Workshop sa uskutoční v priestoroch Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO, Ventúrska 9, Zichyho palác, Bratislava v dňoch 1. a 2. júna 2019.

WORKSHOP

2-dňový workshop pre max. 15 fotografov sa uskutoční pod vedením dokumentárneho fotografa a pedagóga Matúša Zajaca. Ťažiskové témy:

  • Vysvetlíme si odlišnosti v dokumentárnej fotografii. Budeme sa snažiť cez metodický výklad vysvetliť rozdiel v prístupe a v editácii v sociálnom dokumente, osobnom dokumente a subjektívnom dokumente. Budeme sa zaoberať skladbou zobrazenia a umeleckých vplyvov v týchto smeroch.
  • V prvej časti sa budeme venovať pedagogike a problematike editovania v rámci práce pre publikáciu do magazínov a výstav. Účastníci workshop dostanú za úlohu spracovať explikáciu na konkrétne zadanie, ktoré nafotografujú po skončení prvého dňa a ktoré bude zamerané na sociálno-spoločenský aspekt a na skladbu príbehu realizovaného v pripravenej explikácii.
  • V druhej časti sa budeme hlbšie zaoberať splnením cvičenia na základe explikácie a dodaných 20 fotografii. Rozanalyzujeme si správnosť vnímania obrazu s prepojením na konkrétny príbeh. Po editovaní súboru s výsledným počtom približne 9 fotografií budeme pracovať s voľnou tvorbou účastníkov workshopu. Každý si bude môcť priniesť svoje dve dlhodobé eseje do 20 fotografií, s ktorými budeme pracovať jednotlivo a ktoré budeme vhodne dopĺňať do konečnej podoby.

Workshop je určený pre fotografov, ktorých zaujíma dokumentárna fotografia a chcú s ňou v budúcnosti pracovať, ako aj pre fotografov so zameraním na reportážnu fotografiu zaoberajúcu sa jednou konkrétnou témou, napríklad spracovanie esej pre obrazový magazín. Účastníci workshopu spoznajú tento žáner v rôznych súvislostiach v prepojení na umelecký zámer aj v historickom a umeleckom kontexte.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

1.a 2. 6. 2019 od 09:00 – 18:00 hod

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO

Ventúrska 9, Bratislava

Bližšie informácie o workshope už čoskoro.