Porota pre fotografické práce 2023

Maral Deghati je vedúcou redaktorkou pre spravodajskú fotografiu v spoločnosti Getty Images. V spolupráci s fotožurnalistami po celom svete pripravuje fotografie a multimediálne príbehy o rozvojových a konfliktami postihnutých oblastiach v Ázii, Afrike a Európe. Má skúsenosti s fotožurnalistikou, dejinami umenia a psychológiou v multikultúrnom prostredí. Jej záujmy sa zameriavajú na skúmanie ľudskej skúsenosti a jej rozmanitých perspektív prostredníctvom fotografie a multidisciplinárnych činností.

Okrem úlohy fotoeditorky pre rôzne medzinárodné agentúry je neoddeliteľnou súčasťou jej práce s fotografiou aj propagácia vizuálnej gramotnosti, kurátorstvo výstav a vzdelávacích projektov. V roku 2014 bola zakladajúcou šéfredaktorkou časopisu Me-Mo, interaktívneho časopisu o dokumentárnej fotografii v nových médiách. Deghati sa podieľala na tvorbe programu pre festival WARM v Sarajeve (2014 - 2018) a bola manažérkou vzdelávania vo World Press Photo a tiež kurátorkou výstavy "Afganistan, nekonečná vojna" (2019), organizovanej v spolupráci s ocenením Bayeux Award For War Correspondents.

Espen Rasmussen sa narodil v roku 1976 a žije neďaleko Osla v Nórsku. Vyštudoval fotožurnalistiku na univerzite OsloMet a pracuje ako fotoeditor / online producent v The Hub vo VG, poprednom nórskom denníku. Predtým bol fotoeditorom vo VG Helg - víkendovom magazíne VG. Zároveň neustále pracuje na svojich vlastných fotografických projektoch. Rasmussen sa zameriava najmä na humanitárne témy a výzvy súvisiace so zmenou klímy. Je členom organizácie VII. Za svoju prácu získal množstvo ocenení vrátane World Press Photo v rokoch 2007 a 2018, niekoľko ocenení v súťaži Picture of the Year International (POYi) a naposledy v roku 2022 cenu BarTur Photo Award. Jeho práce sa objavili v časopisoch ako Paris Match, Time, Newsweek, National Geographic, Der Spiegel a Economist a v novinách ako The Guardian, The Sunday Telegraph a New York Times.

Alexander Chekmenev je ukrajinský fotograf, ktorý sa v posledných rokoch dostal do povedomia verejnosti doma aj v zahraničí. Zvíťazil v európskej súťaži dokumentárnej fotografie Vevey vo Švajčiarsku so sériou Ukrajinský pas. V roku 2013 sa jeho kniha Donbass (Donbas) stala vybraným titulom nemeckej knižnej ceny German Photo Books Award. A bol vyhlásený ukrajinským fotografom za rok 2013. Vystavoval v rôznych galériách v Európe a nedávno prejavili o jeho tvorbu záujem aj galérie v severnej Amerike.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c. je český fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života. Vo svojej tvorbe sa zameriava na dokumentovanie života na dedine a obyvateľov českých dedín. Realizoval vyše 1 500 autorských výstav, je autorom viac než 56 publikácií, jeho diela sú zastúpené v najvýznamnejších zbierkach a bolo o ňom nakrútených niekoľko filmov. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave.

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. je fotografka a pedagogička na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vedie „Ateliér fotografia, realita, konštrukcia“. Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuje témam postavenia ženy, súčasnej rodiny a spoločnosti a aktuálne aj problematike muzeálnej kultúry. Okrem voľnej fotografickej tvorby sa špecializuje aj na fotografovanie skla, keramiky a dizajnu. Venuje sa aj výskumu fotografie a fotografickým technológiám 19.storočia. V posledných rokoch spolupracuje so sklárskym výtvarníkom Palom Machom. Pripravila celú radu výstav pre domáce a zahraničné publikum. Žije a pracuje v Bratislave.