Category : Nadácia

krátke video z 8. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

VÝSTAVA: ANDREJ BALCO – SÍDLISKÁ

Kontajnerová výstava Wasteland

WORKSHOP S DOKUMENTÁRNYM FOTOGRAFOM JINDŘICHOM ŠTREITOM

Kam pôjdeme, keď nás zatopí more a odpad?

Dokumentárny fotograf Kadir van Lohuizen má v Bratislave dve výstavy

Stúpajúca hladina mora vymaže z mapy aj Holandsko, hovorí tamojší fotoreportér

Where will we go? a Wasteland

Na Vajanského nábreží už sprístupnili kontajnerovú výstavu Holanďana Kadira van Lohuizena

KADIR VAN LOHUIZEN VYSTAVUJE V BRATISLAVE