Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiadala svoju prvú vernisáž výstavy Ľuboša Kotlára

V piatok 27. 01. Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiadala svoju prvú vernisáž výstavy Ľuboša Kotlára - O čom hovoríme, keď hovoríme o Anne Frankovej. Výstava potrvá do 28. 02. 2017. Tešíme sa na Vás v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.Výstavu si môžete pozrieť každú stredu a štvrtok od 13:00h do 16:30h.