Výstava: SLOVENSKO 2019

Pozvánka na výstavu SLOVENSKO 2019
18. decembra 2019 o 18.00h
Galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO,
Zichyho palác, 2. posch., Ventúrska ul. 9 v Bratislave.

autori fotografií:
ANDRÁS CSÉFALVAY, MARTIN DOMOK,
ROMAN FRÜHAUF, ZUZANA GOGOVÁ,
MATEJ KALINA, KATARÍNA LÍŠKOVÁ.

Výstava fotografií dokumentárnych fotografov,
účastníkov workshopu s Maral Deghati,
mapujúca dianie na Slovensku za rok 2019

Výstava potrvá do 25. 1. 2020.