Týždenný program plný zážitkov a spoznávania cez objektív fotoaparátu – Green lens explorers

Eko denný tábor zameraný na dokumentárnu fotografiu pre deti a mladú generáciu so záujmom o fotografiu, umenie a prírodu. Pod vedením odborníkov na dokumentárnu fotografiu, známych profesionálnych fotografov z médií a študentov Vysokej školy Výtvarných umení, sa deti naučia pozorovať a dokumentárne zachytiť dôležité momenty v Bratislave, a budú tak rozvíjať svoje environmentálne a umelecké povedomie zábavnou formou prostredníctvom fotografie. Deti sa budú učiť nielen základné techniky fotografie, ale aj experimentovať, čím si budú rozvíjať kreativitu, sebavyjadrenie a tvorivosť. Tieto workshopy ponúkajú nielen rozvoj zručností, ale vytvárajú aj nezabudnuteľné spomienky pre deti.

Termín a miesto konania

8. – 12. 7. 2024
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

 

Čas preberania detí:
Ráno od 8:00 do 8:30 a večer od 16:00 do 16:30

 

Kapacita tábora:
Max 15 detí

 

Vekové kategórie pre tábor:
Program pre deti od 8 do 15 rokov

Program workshopu

Deti budú rozvíjať svoje talenty a kreativitu, budú sa učiť ako správne používať fotoaparáty, ako zachytiť silné momenty, budú sa zamieravať na ekologické postupy, učiť sa o dôležitosti našej prírody, zistia, že zachytávať príbehy pomocou obrazu je zábava a že návštevy galériach rozhodne niesu nuda! Na konci si tiež vyskúšajú pripraviť vlastnú výstavu a domov si odnesú kopu zážitkov a spomienok s novými priateľmi.

Tábor bude zahŕňať kurz základov dokumentárnej fotografie, fotografovanie v jedinečnej prírode v okolí Bratislavy a v jej historickom centre, ktoré im vštepi úctu k životnému prostrediu. Program bude zostavený s pomocou profesionálnych novinárskych fotografov a študentov Vysokej školy Výtvarných umení, s ktorými pripravujeme bohatý program. Kreatívne a vzdelávacie aktivity budeme striedať so spoločenskými hrami a návštevami ihrísk v Bratislavských záhradách. Vrcholom tábora bude živá výstava, ktorá vyzdvihne ekologicky zamerané fotografické príbehy detí.

Ako bude vyzerať náš deň?

 

9:00 - oboznámenie s program
9:30 - desiata
10:00 - tvorivý program
11:00 - hry
12:00 - obed
13:30 - tvorivý program
15:00 - olovrant
15:30 - program pred odchodom

 

 

Niektoré dni sa pôjde na výlet a časový harmonogram sa teda upraví.

Účastnícky poplatok

Poplatok za účasť na 5 dňovom tábore 180 eur na dieťa.
Poplatok je treba uhradiť prevodom na účet najneskôr do 1.7. 2024.

Kto nestihne do daného dátumu zaplatiť, môže účastnícky poplatok uhradiť osobne v prvý deň tábora v kancelárii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO na Ventúrskej 9 v Bratislave.

IBAN:SK7702000000003607367451
BIC: SUBASKBX
Do predmetu uveďte svoje meno a priezvisko + TABOR.

Ako sa prihlásiť

Prihlášky zasielajte na mailovú adresu: natasaboskova@slovak-press-photo.sk
do 30. 06. 2024 , s uvedením predmetu správy: „Tábor – Green Lens Explorers“.

K prihláške je potrebné priložiť:
(1) vaše kontaktné údaje a údaje dieťaťa
(2) špeciálne požiadávky ohľadom dieťaťa, jeho zdravotného stavu, či špecifické požiadavky k strave
(3) doklad o zaplatení poplatku

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Kancelária Zichyho palác, Ventúrska 9., Bratislava

 

slovakpressphoto@gmail.com
+421905656757

 

natasaboskova@slovak-press-photo.sk
+421918910038