Hodnotenie súťažných fotografií 2014

V dňoch 10. – 12. septembra 2014 sa členovia medzinárodnej poroty stretli v Bratislave, aby vyhodnotili fotografie prihlásené do 3. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO a rozhodli o víťazoch. Porota mala náročnú úlohu, viedla množstvo diskusií, nakoniec však vybrala to najlepšie z najlepšieho. Atmosféru z hodnotenia prinášajú tieto fotografie.
(c) Martin Franc