Intenzívny workshop na tému „Vizualizácia klimatickej krízy“ organizovaný agentúrou NOOR 21. – 24. novembra 2022, Bratislava, Slovensko

Mentori:

Kadir van Lohuizen
kadir@noorimages.com +31 6 24253814 https://www.noorimages.com/kadir-van-lohuizen

Esther Horvath
esther@estherhorvath.com +49 1511 8157910 https://estherhorvath.com/

Miestny partneri:

Slovak Press Photo
Jana Garvoldtová – slovakpressphoto@gmail.com

Ubytovanie:

od 20. 11. 2022 do 25. 11. 2022
Panenská ulica 5 v Bratislave

Miesto workshopu:

Kancelária a galéria Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, 2. poschodie
Ventúrska 9
811 01 Bratislava

 

 

Program workshopu

Úvodné online stretnutie 16. 11. 2022 o 19:00

Cieľom úvodného stretnutia je oboznámiť všetkých účastníkov workshopu s jeho očakávaniami a zámermi. Stretnutie bude prebiehať 1 na 1 (jednotlivý účastník a mentor), aby sa skupina medzi sebou zoznámila. Vďaka spoznaniu práce a potrieb účastníkov im budeme môcť kurz lepšie prispôsobiť.

Deň 0 – 20. 11. 2022

Účastníci workshopu a mentori sa stretnú na mieste ubytovania účastníkov. Umožní nám to prelomiť ľady ešte pred začatím workshopu, aby sme boli schopní zabezpečiť otvorenú a plodnú komunikáciu počas samotného počas neho.

Deň 1 – 21. 11. 2022 (9:30 – 17.30)

9:30 – 9:45 Úvodné slovo Kadira a Esther k workshopu, oboznámenie s jeho štruktúrou, želaným výsledkom a rozvrhom. (15-20 min)

10:00 – 12:00 Všetci účastníci dostanú krátky priestor na vysvetlenie ich vlastných projektov a všeobecnej práce, rovnako môžu tiež prediskutovať ich želania a ciele, ktoré očakávajú od workshopu. Táto časť bude zahŕňať ich motiváciu pre pokrytie reportáží na tému klimatické zmeny a životné prostredie. (5 – 10 minút na účastníka s 15-minútovou prestávkou po prvých 5/6)

12:00 – 13:00 Prezentácia – Mentor 1 ohľadom svojho dlhodobého projektu, vlastnej praxe a skúseností. (45-60 min)

13:00 – 14:00 Prestávka

14:00 – 15:00 Prezentácia – Mentor 2 ohľadom svojho dlhodobého projektu, vlastnej praxe a skúseností. 45 min (45-60 minút)

15:00 – 17:30 Medzi účastníkmi vytvoríme podskupiny. Tie predstavia práce, ktoré plánujú vytvoriť ako výsledok workshopu. Od všetkých členov podskupín uvítame spätnú väzbu.

18:00 – Prípitok ponúknutý ambasádou v Bistro FACH na Ventúrskej ulici 10, 811 01 Bratislava

18:30 – Uvítacia večera

Deň 2 – 22. 11. 2022 (9:30 – 17.30)

9:30 – 10:00 Otázky, obavy, pochybnosti a rekapitulácia 1. dňa. Nové požiadavky, potreby, želania od jednotlivcov alebo skupiny? Potrebujeme zmeniť program?

10:00 – 11:45 Medzi účastníkmi vytvoríme podskupiny. Tie predstavia práce, ktoré plánujú vytvoriť ako výsledok workshopu. Od všetkých členov podskupín uvítame spätnú väzbu. (10 – 15 minútová prestávka po prvej hodine)

11:45 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:00 Prezentácia Kadira: výber, úprava a tvorba vizuálneho príbehu – ako príklad použije svoju vlastnú prácu. Pôjde o silný príklad účinnej úpravy príbehu s cieľom zdôrazniť prácu zameranú na klimatickú krízu. Poskytne dôležité nástroje na zabezpečenie silného, jasného a pôsobivého rozprávania a komunikácie. Nasledovať bude časť venovaná otázkam.

13:00 – 14:00 Prestávka

14:00 – 15:00 Profesionálna prezentácia Esther Horvath.

15:00 – 17:00 Prvých 20 minút stretnutia 1 na 1 s Kadirom van Lohuizenom a Esther Horvath.

17:00 – 17:30 Mentori a účastníci sa porozprávajú o dni strávenom úpravou a vypočujú si spätnú väzbu ohľadom prác, ktoré za ten deň videli.

Deň 3 – 23. 11. 2022 (9:30 – 17.30)

9:30 – 10:00 Otázky, obavy, pochybnosti a rekapitulácia 2. dňa. Nové požiadavky, potreby, želania od jednotlivcov alebo skupiny? Potrebujeme zmeniť program?

10:00 – 11:45 20 minút stretnutí 1 na 1 s Kadirom van Lohuizenom a Esther Horvath.

11:45 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:00 Prednáška -Kadir a Esther sa ponoria do dôležitosti výskumu, overených údajov, dôveryhodnosti a spolupráce s odborníkmi, vedcami, akademikmi vo fotožurnalizme.

13:00 – 14:00 Prestávka

14:00 – 17:00 Každý účastník vytvorí v rámci svojej podskupiny projekt: prvotný nápad a spôsob, akým sa bude posúvať ďalej / rekonceptualizácia / potenciálne nové úpravy. Nasleduje skupinová spätná väzba.

17:00 – 17:30 Mentori a účastníci sa medzi sebou podelia o spätnú väzbu ohľadom celého dňa a načrtnú štruktúra nasledujúceho dňa.

Deň 4 – 24. 11. 2022 (9:30 – 17.30)

9:30 – 10:00 Otázky, obavy, pochybnosti a rekapitulácia 3. dňa. Nové požiadavky, potreby, želania od jednotlivcov alebo skupiny? Potrebujeme zmeniť program?

10:00 – 10:45 Prednáška Oslovenie vydavateľov – vyjednávanie o zmluvách a cenách. / alebo získavanie grantov, finančných prostriedkov, atď. Esther a Kadir

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 13:00 Každý účastník predstaví ostatným svoj príbeh. Skupina a mentori poskytnú intenzívnu spätnú väzbu. (10 minút pre každého)

13:00 – 14:00 Prestávka

14:00 – 16:00 Každý účastník predstaví ostatným svoj príbeh. Skupina a mentori poskytnú intenzívnu spätnú väzbu. (10 minút pre každého)

16:00 – 17:30 Konverzácia s mentormi, všeobecná záverečná spätná väzba, kritika, pripomienky, atď.