Je nám potešením vyhlásiť víťaza Ceny diváka

Je nám potešením vyhlásiť víťaza Ceny diváka SLOVAK PRESS PHOTO za r. 2015. Na základe hlasovania návštevníkov prostredníctvom hlasovacích lístkov v mieste výstavy v Starej radnici a v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a on-line hlasovania získala najvyšší počet hlasov Kata Sedlak a jej séria Chlapčenské leto.  Spomedzi hlasujúcich na základe žrebovania vyhral Tomáš Somr a získal jazykový kurz, ktorý do súťaže venovala spoločnosť VOLIS ACADEMY.
Srdečne blahoželáme!