Krátke video z priebehu 6. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO