Matúš Zajac a projekt „Vzdialená blízkosť“

Prezentácia projektu „Vzdialená blízkosť“, ktorého autorom je Matúš Zajac. Ide o dlhodobý dokumentárny cyklus z uzavretého prostredia sociálnych zariadení. Hosťom bude aj Slavomír Krupa.

Termín: 24.júna o 18tej hod.

Miesto:  priestory Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave.

 

 

MATÚŠ ZAJAC je dokumentárny fotograf ktorý sa dlhodobo venuje hlavne sociálnym témam mimo majoritnej spoločnosti. Projekt ktorý odprezentuje v rámci prednášky sa dotýka života ľudí s rôznymi hendikepmi je hlboko prenikajúcim do mentálneho sveta týchto bytostí. Autor sa nesnaží len dokumentovať, ale práve naopak svojim empatickým prístupom poukázať aj na pozitívne stránky tohto sveta . Matúš Zajac patrí ku tým fotografom, ktorý cez fotografiu hľadá aj výtvarný kontext. Vizualitou sa hlási ku severskej škole fotografie s ťažiskom na psychologický kontext vo svojich portrétoch. Jeho fotografie vyšli knižne Podoby viery 2011, OUT 2014, Anton Srholec – Bezdomovec z povolania 205 a IN 2020. Tento dlhodobý projekt plánuje vydať knižne v roku 2023.

 

SLAVOMÍR KRUPA vyštudoval liečebnú pedagogiku. Po roku 1989 sa zaslúžil o znovuzrodenie katedier liečebnej pedagogiky a zriadenie prvej katedry sociálnej práce na UK v Bratislave. V roku 1991 založil vôbec prvé zariadenie chráneného bývania pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku – Betánia Senec. Je jedným zo zakladateľov a riaditeľom Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá je rešpektovaným lídrom a nositeľom transformácie a deinštitucionalizácie na Slovensku. Patrí medzi zakladateľov interdisciplinárneho odborného časopisu Integrácia.