Novinky 2012

Cenu diváka získala víťazná fotografia:

Čarovanie pred prejavom od Pavla Neubauera z TASR.

Žrebovaním anketových lístkov cenu od spoločnosti ephoto vyhrala: Iveta Harantová z Bratislavy.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov 1. ročníka novinárskej súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa uskutočnilo 4. 10. 2012 a výstava víťazných prác prebiehala od 5. 10. do 28. 10. 2012 v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, v Starej radnici, Hlavné námestie, Bratislava. Výstavu navštívilo denne viac ako 100 divákov.

Víťazi súťaže SLOVAK PRESS PHOTO


Výstava SLOVAK PRESS PHOTO dosiahla nadpriemernú návštevnosť!

V Bratislave, 9. septembra 2012.

Stará radnica v októbri hostila výstavu víťazných prác 1. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO. S dennou návštevnosťou 100 ľudí tak vysoko presiahla očakávania a štandardnú návštevnosť.

Počas výstavy mali jej návštevníci možnosť vybrať tú najlepšiu fotografiu a prostredníctvom anketového lístku jej dať svoj hlas. Do hlasovania sa zapojilo vyše 1500 návštevníkov výstavy a „Cenu diváka“ s najvyšším počtom hlasov vyhrala fotografia Čarovanie pred prejavom od autora Pavla Neubauera z Tlačovej agentúry SR.
Výstava víťazných prác SLOVAK PRESS PHOTO prináša nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Navyše Slovensko sa tak konečne zaradilo do zoznamu krajín, v ktorých fotožurnalisti a fotografi publikujúci v médiách majú možnosť prezentovať svoju prácu verejnosti počas výstavy.

Prihlasovanie fotografií do ďalšieho ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa začne na jar 2013 a fotografi budú môcť prihlásiť svoje práce za obdobie od 31. 8. 2012 do 31. 8. 2013.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Jana Garvoldtová
Mob.: 0905 656 757
E-mail: slovakpressphoto@gmail.com
Web: www.slovakpressphoto.sk


Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO prihlásili fotografi vyše 1500 fotografií!

V Bratislave, 4. septembra 2012.

Prihlasovanie súťažných fotografií do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO je ukončené! Svoje fotografie prihlásilo 130 fotografov, čo predstavuje vyše
1 500 fotografií prihlásených do celkovo ôsmych súťažných kategórií.
„Počet prihlásených fotografov vysoko prekročil aj moje najsmelšie očakávania. Obrovské množstvo súťažiacich fotografií však svedčí
o tom, že na Slovensku doteraz chýbal priestor, kde by mohli fotografi a fotožurnalisti prezentovať svoju prácu, povedala Jana Garvoldtová, riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

Ocenené a ďalšie vybrané práce budú vystavené na výstave
SLOVAK PRESS PHOTO 2012 od 5.10.2012 do 28.10.2012 v priestoroch Múzea mesta Bratislavy – Starej radnici, Hlavné námestie, Bratislava. Cieľom súťaže aj výstavy je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roku, pričom výstava prináša nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. SLOVAK PRESS PHOTO začína symbolicky pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska.

Slovensko sa od tohto roka zaradilo do zoznamu krajín, v ktorých fotožurnalisti a fotografi publikujúci v médiách majú možnosť prezentovať svoju prácu v prestížnej súťaži fotografií SLOVAK PRESS PHOTO. Do súťaže sa mohli prihlásiť tí fotografi, ktorí tvoria pre médiá a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a to so svojimi prácami, ktoré vznikli pre publikačné účely v období od 31. augusta 2011 do 31. augusta 2012.


Súťažiť sa bude v 8 kategóriách:

1. 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy
Kategória sa sústreďuje na mapovanie a popularizáciu témy príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, histórie Veľkomoravskej ríše, udržiavaniu cyrilo-metodskej tradície v ďalšom období a jej odkazu pre dnešok.

2. AKTUALITA
V tejto kategórii sa budú hodnotiť snímky zachytávajúce aktuálne politické, spoločenské, kultúrne a športové udalosti, na ktoré sa fotograf nemôže pripraviť vopred, musí reagovať na vývoj a priebeh udalosti priamo na mieste. Hodnotia sa snímky zachytávajúce každodenný život v jeho najrozmanitejších podobách, vo všetkých oblastiach spoločenského života, solitérnymi zábermi alebo sériami fotografií.

3. REPORTÁŽ
Hodnotia sa snímky, ktoré reportážnym spôsobom približujú udalosť, podujatie alebo spoločensky závažnú akciu, na ktorú sa fotograf môže pripraviť.

4. PORTRÉT
Hodnotia sa snímky, ktoré precíznou formou a fotografickými výrazovými prostriedkami presvedčivo zobrazia ľudskú tvár v prostredí, kde ľudia žijú, pracujú, trávia chvíle oddychu a zábavy.

5. PRÍRODA
Hodnotia sa snímky zo živej i z neživej prírody, flóry i fauny, s cieľom autentického stvárnenia témy, bez post- produkčných zásahov a počítačových úprav.

6. ŠPORT
Hodnotia sa snímky dynamicky zobrazujúce jednotlivé druhy športu, zachytávajúce ich charakteristické črty na profesionálnej i amatérskej úrovni.

7. UMENIE A SVET ŠOUBIZNISU
Kategória, v ktorej sa môžu prelínať snímky dokumentujúce umelecké diela so zábermi z rôznych výstav a umeleckých podujatí vrátane akcií sveta šoubiznisu – festivalov, koncertov a najrozmanitejších prehliadok.

8. MLADÍ FOTOGRAFI do 25 rokov a ŠTUDENTI FAKÚLT ŽURNALISTIKY
Táto kategória by mala byť oživením súťaže nekonvenčným spracovaním tém, odvážnym, mladistvým prístupom k zvolenej tematike, nezaťaženým schematickým videním. Mladí autori pritom môžu súťažiť aj v ostatných súťažných kategóriách.


Zloženie poroty:

Marián Pauer – pedagóg, publicista, kurátor, porotca Czech Press Photo, Slovensko;
Tibor Huszár – fotograf a pedagóg, Slovensko;
Alan Hyža – fotograf, publicista, Slovensko;
Péter Korniss – fotograf, poradný zbor WPP, Maďarsko;
Tomasz Guzowaty – fotograf, Poľsko.


CENY

Grand Prix – Cena J. M. Petzvala
Je hlavnou cenou súťaže. Medzinárodná porota ju udelí fotografii (alebo sérii fotografií), ktorú ohodnotí najvyššie z hľadiska aktuálnosti, informatívnosti a pohotovosti, ktorá má vynikajúcu estetickú úroveň a symbolizuje závažnú tému roku.

Grant Bratislavy
Ročné štipendium na fotografovanie premien Bratislavy.

Cena za celoživotný autorský prínos
Cena ocení autorský prínos slovenskej fotožurnalistike z pozície fotografa, historika, teoretika, kurátora a publicistu.

Cena Viliama Malíka
Cenu Viliama Malíka, prvého slovenského profesionálneho novinárskeho fotografa, udelia za organizátorskú činnosť a podporu slovenskej novinárskej fotografie.

Cena diváka
Po skončení výstavy, na základe hodnotenia jej návštevníkov, sa udelí Cena diváka.


Odišla legenda slovenskej fotografie – Karol Kállay

ROZUM A SRDCE V ZÁKRYTE

Sú situácie, ktoré človekom otrasú. Tie však nie sú najdôležitejšie.
Pre mňa sú dôležitejšie tie, čo vo mne zostanú. Tak mi neraz pripomínal vynikajúci fotograf, vzácny človek, môj dlhoročný spolupracovník a priateľ, Ing. Karol Kállay. Spomenul som si na tieto jeho slová v sobotu, 4. augusta 2012, keď som sa dozvedel smutnú správu: Kállay došiel na koniec svojej reportérskej a životnej cesty. Tá správa mnou otriasla. Nemôže však prehlušiť spomienky na tri desaťročia, ktoré sme spoločne prežili vo fotografii.
Tie navždy zostanú.
Ing. KAROL KÁLLAY (nar.26.4.1926 v Čadci) sa po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a Univerzite Komenského v Bratislave rozhodol po rôznych povolaniach profesionálne venovať fotografii. Od polovice päťdesiatych rokov fotografoval pre časopis Móda, neskôr pre francúzske a nemecké módne časopisy a významné zahraničné magazíny. Vydal vyše štyri desiatky obrazových publikácií. Roku l970
mu Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul Excellence FIAP a roku l992 mu redakcia magazínu GEO v Hamburgu udelila titul Fotograf roku,
stal sa členom agentúry Bilderberg. V roku 1998 mu prezident SR prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, v nasledujúcom roku získal
Cenu Leopolda J. Danihelsa. Roku 2002 mu udelili Cenu Tatra banky za umenie, roku 2003 Krištáľové krídlo a roku 2004 prevzal od Nadácie Slovak Gold
Veľkú čestnú cenu desaťročia za umenie. Vlani mu primátor Čadce udelil čestné občianstvo. Vystavoval na desiatkach expozícií doma i v zahraničí.

Dakedy v šesťdesiatych rokoch zavolali Kállayovi z Berlína, aby prišiel fotografovať módu. Hovoril si, že nie je vo fotografovaní módy o nič horší ako v tej dobe Helmut Newton. Vždy mal pocit, že Richard Avedon je najmenej o dve dĺžky ďalej, pretože predsa len „o dva dni“ skôr začal robiť živú fotografiu, ako ju robil on. Potom sa ozval Paríž i Moskva.

O niekoľko rokov Kállay nafotografoval publikáciu Italy Today. Bola veľmi moderná. Nasledovalo fotografovanie v New Yorku, keď doniesol snímky do vydavateľstva
Volk und Welt v Berlíne ponúkli mu, že urobia z nich knihu, aby nafotografoval aj Mexiko. Tak to chodí. Nasledovali publikácie Tokio, Rím, Slovensko. Za Pieseň o Slovensku a knihu Los Angeles získal ceny UNESCO – Najkrajšie knihy sveta. Samostatnou kapitolou je kniha Deň plný zázrakov o prvej operácii detského srdca. Vlani vydal publikáciu
Bratislava moja, ktorá je nevšedným vyznaním autora mestu na Dunaji.
Zobrazil ho v rokoch 1944 – 1964, impozantné je, že časti mesta, ktoré už nejestvujú
a ich obyvateľov zachytil, keď ešte nemal dvadsať rokov.

Kállay sa nikdy nepovažoval za fotografa senzácií. Obrazne povedané, rád sedával v zadnom rade. Odtiaľ mal odstup od toho, čo sa dialo, a pritom mal všetko ako na dlani. Bolo to vraj v jeho povahe. Nikdy sa za ničím nenaháňal a predsa vždy všetko stihol.
Bol stúpencom teórie, že amatérsky nemožno robiť nič profesionálne. Ak niekto chce urobiť dobrú fotku, nemôže byť duševne vyprahnutý. Mnohí mladí, ale aj starší autori, sa sústredili na technickú stránku a to podstatné – čo Kállay vždy pripomínal,
forma a obsah – chýba. Na Slovensku sú ľudia často povrchní. Fotografovanie je vôbec zvláštna záležitosť. Aby ste urobili dobrú fotku, musíte byť pri tom. Ale aby ste boli pri tom, musíte predvídať. Nikdy nesmiete nič vynechať. Také bolo tvorivé krédo Karola Kállaya.

O vzťahu k digitálnej fotografii hovorieval ako o vzťahu k určitému druhu fotoaparátu. Chýbala mu v nej alchýmia fotokomory. Výhodu, že si hneď po digitálnom nafotení
nejakej báječnej situácie mohol pozrieť obrázky, spochybňoval. Ak zistil, že nevystihol
ten správny okamih – pokazilo mu to náladu na celé ďalšie fotografovanie, stratil koncentráciu. Klasická fotka ho neustále nútila k pozornosti, k sebakontrole,
kedy, v ktorom okamihu stlačiť spúšť. Aby došlo k zhode myslenia a citu, k tomu okamihu, ako vravieval Cartier-Bresson, keď rozum a srdce sú v zákryte…

Odišiel all rounder. Fotograf do každého počasia. Výrazne ovplynil fotografiu módy, reportáž a tvorbu obrazových publikácií. Človek s veľkým srdcom.
Vášnivý diskutér. O všetkom, o fotografii najmä. Bude nám chýbať.

Marián Pauer,
predseda medzinárodnej poroty
SLOVAK PRESS PHOTO