Výstava: Obraz normalizácie – československá dokumentárna fotografia po r. 1968

Výstava štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov – Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša – je malou vizuálnou sondou do obdobia vpádu okupačných vojsk na územie Československa v roku 1968, ktorý vyústil do obdobia normalizácie. Keď sa konsolidovala moc komunistov došlo k potlačeniu demokratizačných a reformných procesov v spoločnosti, čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Každý z fotografov zachytil toto obdobie jedinečným spôsobom, s vlastným chápaním a vnímaním tohto neslobodného sveta.

Výstava je prístupná verejnosti v stredu od 13,00h do 17,00h a vo štvrtok od 13,00h do 18,00h a potrvá do 13. septembra 2018.