Oznámenie o odobratí ceny v súťaži SLOVAK PRESS PHOTO