Porota rozhodla o víťazných fotografiách 7. ročníka

V dňoch 1. – 3. 9. 2017 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave zišli členovia poroty 7. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO, aby posúdili práce prihlásené do súťaže.
Prihlásené fotografie hodnotila 5-členná medzinárodná porota v zložení: Joe Klamar (fotograf, agentúra AFP, SK/Kanada) – predseda poroty, Francesco Zizola (fotograf, agentúra NOOR, Taliansko), Maral Deghati (fotoeditorka, World Press Photo, Francúzsko/Irán), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Czarek Sokolowski (fotograf, agentúra AP, Poľsko).
Do súťaže sa registrovalo 241 fotografov, ktorí dovedna zaslali doposiaľ najvyšší počet fotografií v histórii súťaže – 2 672 snímok.
Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 25 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a Grant Bratislavy.

Medzi súťažnými prácami dominovali témy celospoločenských protestov na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú politickú scénu, aktuálne problémy životného prostredia, a množstvo fotografov sa zameriavalo na sociálne problémy doma i v zahraničí.
Porota konštatovala výrazne vyššiu kvalitu prihlásených prác v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to vo všetkých kategóriách. Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý dokument, ale aj Príroda a životné prostredie či klasické žurnalistické kategórie Aktualita a Reportáž. Najpočetnejšie boli zastúpené kategórie Dlhodobý dokument a kategória Študenti a mladí fotografi do 25 rokov.

Bolo potešujúce, že fotografovali zoširoka mapovali dianie v zahraničí, chýbal však širší záber domácich tém.
Porota sa rozhodla udeliť hlavnú cenu súťaže Grand Prix fotografii zo série Za slušné Slovensko od fotografa Denníka N Tomáša Benedikoviča.
Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2018 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Na následnej v Dome umenia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov.

 

Foto: Miroslav Bartánus