Pozvánka na TK po hodnotení prác a vyhlásenie GRAND PRIX 2019

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU po skončení hodnotenia súťažných prác prihlásených do 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO

Tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 11:00 hodine v priestoroch Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava, 2. poschodie.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia členovia poroty, ktorí zhodnotia úroveň prihlásených prác a priebeh hodnotenia, a zverejnia meno absolútneho víťaza súťaže, t. j. držiteľa ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu roka.

Na tlačovej konferencii vystúpia:

Joe Klamar – fotograf (AFP), SR/Kanada
Kadir van Lohuizen – fotograf (NOOR), Holandsko
Fréderique Rondet – fotoeditorka (denník Liberation), Francúzsko
Jindřich Štreit – fotograf a pedagóg (ITF), Česká republika
Andrej Balco – fotograf, SR
Jana Hojstričová – odborná garantka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO
Jana Garvoldtová – riaditeľka SLOVAK PRESS PHOTO

Porota bude súťažné práce posudzovať 30. augusta – 1. septembra 2019 v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave. V Bratislave 26. 8. 2019

Kontakt pre médiá:

Jana Garvoldtová
0905/656757
slovakpressphoto@gmail.com

Projekt SLOVAK PRESS PHOTO podporil Fond na podporu umenia.