Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií na tému klimatických zmien Arktída – nová hranica

Vážení partneri, podporovatelia a priaznivci SLOVAK PRESS PHOTO,

 

touto cestou si vás dovoľujeme pozvať na vernisáž výstavy fotografií s názvom Arctic – New Frontier/Arktída – nová hranica.  Autormi fotografií sú členovia medzinárodnej poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2022 Kadir van Lohuizen (Holandsko, predseda poroty) a jeho kolega Yuri Kozyrev (Rusko, člen poroty). Viac o výstave: https://www.noorimages.com/arctic-new-frontier

 

Vernisáž výstavy: utorok 30. 8. 2022 o 18:00 hod.

Miesto vernisáže výstavy: Vajanského nábrežie – pri Propeleri, Bratislava – Staré Mesto.

Výstava bude bezplatne prístupná verejnosti od 30. 8. 2022 do 21. 9. 2022.

 

Výstava fotografií približuje dôsledky klimatických zmien a stúpania morských hladín na ľudstvo. Následkom klimatických zmien ľadovce na celom svete ustupujú a ľad v Grónsku a v Antarktíde sa topí zrýchleným tempom. Erózia pobreží, záplavy a čoraz častejšie vlnobitia na pobreží spôsobujú, že ľudia musia utekať zo svojich domovov. Výstava približuje 5 lokalít sveta, v ktorých je problematika klimatických zmien a otepľovania vysoko aktuálna a ich dôsledky sú evidentné – Aljaška, Grónska, Kanada, Rusko, Nórsko.

 

Po skončení vernisáže výstavy vás radi privítame na besede s obidvoma autormi  fotografií na tému práce v teréne, vnímania celosvetového fenoménu klimatickej zmeny a jej dopadov na ľudstvo.

Termín a miesto besedy: utorok 30. augusta 2022 o 18:30 hod. Vajanského nábrežie – pri Propeleri, Bratislava – Staré Mesto. V prípade zlého počasia sa beseda bude konať v Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO, Zichyho palác – Ventúrska 9, Bratislava. Beseda bude v anglickom jazyku s tlmočením. Moderátor večera: Silvester Lavrík.

 

Tešíme sa na vás.