Predseda poroty Stanley Greene o 4. ročníku SLOVAK PRESS PHOTO