Hodnotenie poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2021

Prvý deň hodnotenia súťažných fotografií 10. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO. Medzinárodná porota v zložení: Kadir van Lohuizen (predseda, Holandsko), Azu Nwagbogu (Nigéria), Roman Vondrouš (ČR), Jindřich Štreit (ČR) a Jana Hojstričová (SK), hodnotila fotografie v 9 súťažných kategóriách, ktoré prihlásili profesionálni fotografi, študenti a mládež do 26 rokov zo Slovenska aj zo zahraničia.

Druhý deň hodnotenia 5-člennej medzinárodnej poroty priniesol víťazov a finalistov jednotlivých súťažných kategórií, ktorí budú ocenení na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov 10. jubilejného ročníka SLOVAK PRESS PHOTO 2021 dňa 24. septembra 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

  1. deň hodnotenia poroty – 14.8.2021

 

Foto: Desana Dudášová

 

2. deň hodnotenia poroty – 15.8.2021

Foto: Desana Dudášová