Spustili sme 7. ročník súťaže!

SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 7. ročník súťaže!

Súťaž novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO vstupuje do 7. ročníka s vynovenými kategóriami, pravidlami i porotou.
Pozvanie ako predseda poroty prijal Joe Klamar, slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni. Ďalšími členmi poroty sú Maral Deghati, fotoeditorka, producentka, pedagogička a manažérka vzdelávania vo World Press Photo; Francesco Zizola, taliansky dokumentárny fotograf z fotografickej agentúry NOOR, Czarek Sokolowski, poľský novinársky fotograf pracujúci pre americkú agentúru Associated Press v Poľsku, a prof. Jindřich Štreit, významný český fotograf a pedagóg.
Porota pre kategóriu Krátke video bude pracovať v zložení: Pavol Barabáš, slovenský dokumentarista, Petr Vavrouška, bývalý zahraničný spravodajca Českého rozhlasu, a Tomáš Stanek, slovenský kameraman.
V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Reportáž, Aktualita, Portrét, Každodenný život, Svet umenia, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy pod záštitou primátora hlavného mesta p. Iva Nesrovnala, tentoraz na tému Zelené mesto. Pre slovenských i zahraničných fotografov z okolitých krajín sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 25 rokov a nová kategória Dlhodobý dokument určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov. Medzinárodnou je aj kategória Krátke video, do ktorej sa môžu hlásiť tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov.
Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.
Novinkou v súťažných pravidlách je nový spôsob hodnotenia. Porota vyberie 4 až 5 najlepších prác – finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza, ktorý získa cenu od partnera kategórie. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov. V rámci výstavy budú predstavené všetky finálové práce. Ďalšou novinkou je, že hlavnú cenu Grand Prix bude môcť porota udeliť nielen za samostatnú fotografiu, ale aj za sériu fotografií.
Porota aj v tomto ročníku rozhodne o udelení ceny Mladý talent roka 2018 slovenskému fotografovi – študentovi do 25 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Okrem ocenenia mu Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiada samostatnú výstavu.
Kategóriu Krátke video otvárame v spolupráci s RTVS, ktorá okrem ocenených videí odvysiela aj krátke dokumenty o víťazoch SLOVAK PRESS PHOTO.
Súťažné fotografie budú aj v tomto ročníku posudzované len v elektronickej podobe.
Registračný systém bude na vynovenej internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk spustený 5. 6. 2018. Fotografi môžu prihlasovať svoje práce do 29. 8. 2018.
Medzinárodná porota bude prihlásené práce hodnotiť 1. – 3. 9. 2018 v Bratislave.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. 10. 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave a ocenené práce budú tentoraz vystavené v Dome umenia (Kunsthalle) na Nám. SNP 12 v Bratislave.
V rámci tradície organizovania výstav jednému z členov poroty otvoríme 3. septembra výnimočnú výstavu fotografií pod názvom Inadequate Glance (Neprístojný pohľad) talianskeho fotografa Francesca Zizolu v priestoroch kostola Klarisky v Bratislave. Jeho séria zobrazuje ľudské tragédie a deštrukciu ľudského života v krajinách poznačených občianskymi konfliktami, vojnou a hladom.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V Bratislave 28. 5. 2018

Foto: Matej Kalina a Zora Szomolányiová