SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 8. ročník súťaže!

Súťaž novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO vstupuje do 8. ročníka s vynovenými kategóriami, pravidlami i porotou.

 

Pozvanie ako predseda poroty prijal opäť Joe Klamar, slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni. Ďalšími členmi poroty sú Kadir van Lohuizen, holandský novinársky fotograf z fotografickej agentúry NOOR, Fréderique Rondet, fotoeditorka francúzskeho denníka Liberation, prof. Jindřich Štreit, významný český fotograf a pedagóg, a Andrej Balco, slovenský dokumentárny a portrétny fotograf.

 

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Každodenný život, Svet umenia a kultúry, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy. Pre slovenských i zahraničných fotografov z okolitých krajín sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a kategória Dlhodobý dokument určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov. Novinkou medzi medzinárodnými kategóriami je kategória Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Témou tejto kategórie pre tento rok sú „Problémy dnešnej doby“.

 

Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.

 

V 8. ročníku zachováme nový spôsob hodnotenia, ktorý sa ujal v predchádzajúcom roku. V zmysle súťažných pravidiel porota vyberie v každej kategórií najviac 4 najlepšie práce (samostatné fotografií a série) – finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza, ktorý získa cenu od partnera kategórie. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov. V rámci výstavy budú predstavené všetky finálové práce. Hlavnú cenu Grand Prix bude môcť porota udeliť nielen za samostatnú fotografiu, ale aj za sériu fotografií.

 

Porota aj v tomto ročníku rozhodne o udelení ceny Mladý talent SLOVAK PRESS PHOTO slovenskému fotografovi – študentovi do 26 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Cenu v hodnote 500 eur odovzdá víťazovi tejto kategórie starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Okrem ocenenia usporiada Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO víťazovi samostatnú výstavu v priestoroch svojej galérie.

 

Osobitná kategória Grant Bratislavy sa koná záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Víťaz tejto kategórie, ktorého na základe ukážky projektu navrhne porota a vyberie primátor Bratislavy, získa štipendium v hodnote 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy. Témou tohto ročníka je Genius loci.

 

Oproti predchádzajúcim ročníkom organizátor sprísnil súťažné pravidlá. Súťažiaci budú povinní uvádzať pri všetkých prihlásených prácach základné informácie o vzniku fotografií tak, aby boli zachované princípy dobrej žurnalistiky. Súčasne sú sprísnené požiadavky na prihlásené fotografie, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii s pôvodným obsahom.

 

Registračný systém bude na vynovenej internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk spustený 3. 6. 2019. Fotografi môžu prihlasovať svoje práce do 25. 8. 2019.

Medzinárodná porota bude prihlásené práce hodnotiť až počas 4 dní, od 30.  do 2. 9. 2019 v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. 10. 2019 v Primaciálnom paláci v Bratislave a ocenené práce budú opäť vystavené v Dome umenia (Kunsthalle) na Nám. SNP 12 v Bratislave.

 

V rámci tradície organizovania výstav jednému z členov poroty otvoríme 2. septembra výnimočnú výstavu fotografií Wasteland Rising Sea Levels holandského fotografa a člena poroty Kadira van Lohuizena v Bratislave. Jeho série upozorňujú na závažné environmentálne problémy a skúmajú, ako šesť veľkomiest sveta hospodári s odpadom a aké sú vplyvy zvyšujúcich sa hladín mora na životy ľudí.

 

Projekt sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme generálnym partnerom, hlavným partnerom, mediálnym partnerom, partnerom a všetkým, ktorí projekt podporujú.

 

V Bratislave 27. 5. 2019