SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 9. ročník súťaže

SLOVAK PRESS PHOTO spúšťa 9. ročník súťaže!

Súťaž novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO vstupuje do 9. ročníka s vynovenými kategóriami, pravidlami i porotou.

Tohtoročnými členmi poroty sú Pep Bonet, španielsky fotograf z fotografickej agentúry NOOR, Maciek Nabrdalík, poľský dokumentárny fotograf, člen fotografickej agentúry VII, prof. Jindřich Štreit, významný český fotograf a pedagóg, Roman Vondrouš, český fotograf a niekoľkonásobný víťaz Czech Press Photo, a doc. Jana Hojstričová, slovenská fotografka, pedagogička a prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá je zároveň aj garantom projektu. Zmena oproti predchádzajúcim rokom nastáva v predsedníctve poroty. Tento rok si porota volí svojho predsedu sama, hneď v prvý deň hodnotenia.

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Svet umenia a kultúry, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy. Pre slovenských i zahraničných fotografov z okolitých krajín sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov, Každodenný život a kategória Dlhodobý dokument, určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej 3 rokov. Medzi medzinárodnými kategóriami je aj kategória Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Témou tejto kategórie pre tento rok je „Náročný rok“. Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.

V 9. ročníku zachováme spôsob hodnotenia, ktorý sa ujal v predchádzajúcom roku. V zmysle súťažných pravidiel porota vyberie v každej kategórií najviac 4 najlepšie práce (samostatné fotografií a série) – finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza, ktorý získa cenu od partnera kategórie. Mená finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov. V rámci výstavy budú predstavené všetky finálové práce. Hlavnú cenu Grand Prix bude môcť porota udeliť nielen za samostatnú fotografiu, ale aj za sériu fotografií.

Osobitná kategória Grant Bratislavy sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Víťaz tejto kategórie, ktorého na základe ukážky projektu navrhne porota a vyberie primátor Bratislavy, získa štipendium v hodnote 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy.

Porota aj v tomto ročníku rozhodne o udelení ceny Mladý talent SLOVAK PRESS PHOTO slovenskému fotografovi – študentovi do 26 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Cenu odovzdá víťazovi tejto kategórie starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Okrem ocenenia usporiada Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO víťazovi samostatnú výstavu v priestoroch svojej galérie.

Oproti predchádzajúcim ročníkom organizátor sprísnil súťažné pravidlá. Súťažiaci budú povinní uvádzať pri všetkých prihlásených prácach základné informácie o vzniku fotografií tak, aby boli zachované princípy dobrej žurnalistiky. Súčasne sú sprísnené požiadavky na prihlásené fotografie, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii s pôvodným obsahom.

Registračný systém bude na internetovej stránke www.slovak-press-photo.sk spustený 30. 6. 2020. Fotografi môžu prihlasovať svoje práce do 25. 8. 2020.

Medzinárodná porota bude prihlásené práce hodnotiť až počas 4 dní, od 30.8.  do 2. 9. 2020 v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1. 10. 2020 v Primaciálnom paláci v Bratislave a ocenené práce budú opäť vystavené v Dome umenia (Kunsthalle) na Nám. SNP 12 v Bratislave.

V rámci tradície organizovania výstav jednému z členov poroty otvoríme 2. septembra výstavu fotografií španielskeho fotografa a člena poroty Pepa Boneta v Bratislave. Výstavu ďalšieho člena poroty, poľského fotografa Macieka Nabrdalíka, otvoríme dňa 29.10.2020.

Projekt sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Ďakujeme generálnemu partnerovi, hlavným partnerom, mediálnym partnerom, partnerom a všetkým, ktorí projekt podporujú.