SLOVAK PRESS PHOTO v Paríži

V rámci novembrových fotografických udalostí v Paríži sme sa v sobotu 11. 11. zúčastnili na prezentáciách kníh a projektov Niny Berman a Kadira van Lohuizena z agentúry NOOR v Atelier Néerlandais, ktoré sa konali ako súčasť Photo Saint-Germain Festival. Pri tejto príležitosti sme zároveň hovorili o našich budúcich spoločných aktivitách.

Foto: Michaela Koleková