Stretli sme sa s riaditeľkou CZECH PRESS PHOTO

V Prahe sa dňa 7. júla 2014 začala písať nová história spolupráce CZECH PRESS PHOTO a SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá sa začala spoločným stretnutím riaditeliek českej a slovenskej súťaže Daniely Mrázkovej a Jany Garvoldtovej.