The Stanley Green Legacy Prize & Fellowship

Chceme sa s vami podeliť, že agentúra NOOR vyhlásila cenu a štipendium Stanleyho Greena. Stanley Green, bol  jedným z najvýznamnejších novinárskych fotografov na svete a skvelý človek. Sme hrdí na to, že bol zároveň našim priateľom, dlhoročným podporovateľom a niekoľkonásobným členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO.

We want to share with you, that the NOOR agency has announced The Stanley Green Lebacy Prize and Fellowship. Stanley Green was one of the most important journalistic photographers in the world and a great person. We are proud, that he was also our friend, longtime supporter and multiple jury member of the SLOVAK PRESS PHOTO competition at the same time.